Våre magasiner

Frimurerbladet

Frimurerbladet utgis av Den Norske Frimurerorden i et opplag på 17.300 eksemplarer og sendes 4 ganger i året (kvartalsvis) til ordenens medlemmer. Det er dokumentert at bladet også leses av familiemedlemmer, venner og bekjente, slik at den effektive målgruppen totalt kan sies å ligge på ca. 40.000 lesere. Lesergruppen utgjør en attraktiv og kjøpesterk målgruppe som kun nås samlet gjennom Frimurerbladet.

Utgivelsesplan 2023

UtgaveUtgivelseMateriellfrist
118.03.2324.02.23
230.06.2309.06.23
322.09.2301.09.23
414.12.2330.11.23

Priser og formater

FormatMål i mmPris
1/1-side (satsspeil)(195 x 258)17 900 kr.
1/1-side (utfallende)(220 x 290) + 4mm utfallende og skjæremerker17 900 kr.
1/1 bakside(195 x 230)22 500 kr.
1/1 bakside (utfallende)(220 x 230) + 4mm utfallende og skjæremerker22 500 kr.
1/2-side stående(95 x 258)9 500 kr.
1/2 side liggende(195 x 128)9 500 kr.
1/3 side liggende(195 x 86)6 500 kr.
1/4-side stående(95 x 128)5 300 kr.
1/4 side liggende(195 x 64)5 300 kr.

Rubrikkannonser

Prisen på rubrikkannonser er basert på en grunnmodul på 60 x 30 mm, som tilsvarer 1/24 side. Sidene med rubrikk annonser består av tre kolonner med åtte moduler i hver kolonne. En annonse kan settes sammen av så få eller så mange moduler man vil.

Pris pr. modul kr. 1.500,
2 moduler kr. 2.200,-,
3 moduler kr. 2.900,-,
4 moduler kr. 3.600

Merverdigavgift

Frimurerbladet er fritatt for merverdigavgift

Teknisk data

Annonse

bilde av selger

Selger: Vidar Hovind
Telefon: +47 900 52 210
vidar@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
4 uker før utgivelse