Våre magasiner

Frimurerbladet

Frimurerbladet utgis av Den Norske Frimurerorden i et opplag på 17.300 eksemplarer og sendes 4 ganger i året (kvartalsvis) til ordenens medlemmer. Det er dokumentert at bladet også leses av familiemedlemmer, venner og bekjente, slik at den effektive målgruppen totalt kan sies å ligge på ca. 40.000 lesere. Lesergruppen utgjør en attraktiv og kjøpesterk målgruppe som kun nås samlet gjennom Frimurerbladet.

Utgivelsesplan 2024

UtgaveUtgivelseMateriellfrist
115. mars24. februar
228. juni14.juni
320. september6. september
46. desember22. november

Priser og formater

FormatMål i mmPris
1/1-side (satsspeil)(195 x 258)17.900,-
1/1-side (utfallende)(220 x 290) + 4mm utfallende og skjæremerker17.900,-
1/1 bakside(195 x 230)22.500,-
1/1 bakside (utfallende)(220 x 230) + 4mm utfallende og skjæremerker22.500,-
1/2-side stående(95 x 258)9.500,-
1/2 side liggende(195 x 128)9.500,-
1/3 side liggende(195 x 86)6.500,-
1/4-side stående(95 x 128)5.300,-
1/4 side liggende(195 x 64)5.300,-

Rubrikkannonser

Prisen på rubrikkannonser er basert på en grunnmodul på 60 x 30 mm, som tilsvarer 1/24 side. Sidene med rubrikk annonser består av tre kolonner med åtte moduler i hver kolonne. En annonse kan settes sammen av så få eller så mange moduler man vil.

Pris pr. modul kr. 1.500,-
2 moduler kr. 2.200,-
3 moduler kr. 2.900,-
4 moduler kr. 3.600

Merverdigavgift

Frimurerbladet er fritatt for merverdigavgift.

Teknisk data

Annonse

bilde av selger

Selger: Vidar Hovind
Telefon: +47 900 52 210
vidar@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
4 uker før utgivelse