Våre magasiner

Buskap

Buskap er medlemsblad for Geno. Formålet er å være storfebondens fremste fagblad og å holde leserne oppdatert innen mjølke- og storfekjøttproduksjon. Redaksjonen legger vekt på leservennlighet og høyt faglig nivå på stoffet.

Se presentasjon av Buskap her!

Målgruppe:
Våre abonnenter får bladet til kostpris. Dette er mjølk- og kjøttprodusenter som er medlemmer av Geno SA. Det vil i praksis si nær 100% av storfebøndene i Norge. Abonnentene utenom organisasjonen er funksjonærer, rådgivere, ansatte i landbruksforvaltningen og andre spesielt interesserte. Bladet blir regelmessig distribuert til alle produksjonsrådgivere i Tine, inseminører, veterinærer, aviser, politikere m.m.

GrupperAntall%
Bønder8.51986,0
Veterinærer og rådgivere i husdyrkontr.95510,0
Andre4004,0
Totalt9.874100,0

Opplag :
Gjennomsnitt pr. nr. i kontrollperioden 2. halvår 2016 og 1. halvår 2017

Totalt
Foreningsabonnement7.884,-
Betalt abonnement366,-
Regelmessig gratis distribuerte1.624,-
Distribuert i alt9.874,-

Antall lesere: 28 000
Leserdokumentasjon: Ja

(Kilde: Fagpressens Mediekontroll 14.09.17)

Utgivelsesplan 2024

Utgave #MateriellfristUtgivelse
109.01.26.01.
2 Gjødselutgaven*06.02.23.02.
3 Grasbehan.utg. *12.03.05.04.
4 Beite*30.04.24.05.
5 Fjøsbygg / Imek-utgaven*11.06.28.07.
620.08.06.09.
717.09.04.10.
819.11.06.12.
1-202514.01.31.01.
*Temautgave

Formater og priser

FormatMål i mmPris
1/1 side185 x 258 / 210 x 297 utf.*19.460,-
1/2 side90 x 258 / 185 x 12611.630,-
1/3 side185 x 868.270,-
1/4 side90 x 126 / 185 x 616.945,-
1/8 side43 x 126 / 90 x 613.970,-
Bakside185 x 222 eller 210 x 234 utfallende*21.890,-
2. omslag185 x 258 eller 210 x 297 utfallende*20.055,-
2. omslag m/flipp360 x 258 eller 410 x 297 utfallende*
+ 175 x 258 eller 200 x 297 utfallende*
33.705,-
3. omslag185 x 258 eller 210 x 297 utfallende*18.530,-
Oppslag392 x 258 eller 420 x 297 utfallende*30.030,-
* Ved utfallende annonser bes materiellet levert med 3 mm over nettomål på alle utfallende sider. Eks.: A4 utfallende på alle sider blir 216 × 303 mm

1 rubrikk på Servicesidene: kr 3.045,- for ett år (8 utg.)
Årsrabatt på servicesiden: 10%

Rabatt for minst 4 innrykk: 10%, ved 8 annonser ytterligere 5%
Rabatt for forhåndsordre gjort før 1. februar 2023: 6%

Bilag: Pris etter forespørsel

Provisjon / godtgjørelse
Byråprovisjon: 7% ved fakturering.

For pristilbud på annonser til www.buskap.no, ta kontakt med annonseansvarlig.

Teknisk data

Annonse

bilde av selger

Selger: Ann-Kristin Valby
Telefon: +47 901 19 121
kikki@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
2 uker før materiellfrist. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig. Bestillingsfrist for annonser er 3 virkedager før materiellfrist.