Våre magasiner

Buskap

Buskap er medlemsblad for Geno. Formålet er å være storfebondens fremste fagblad og å holde leserne oppdatert innen mjølke- og storfekjøttproduksjon. Redaksjonen legger vekt på leservennlighet og høyt faglig nivå på stoffet.

Målgruppe:
Våre abonnenter får bladet til kostpris. Dette er mjølk- og kjøttprodusenter som er medlemmer av Geno SA. Det vil i praksis si nær 100% av storfebøndene i Norge. Abonnentene utenom organisasjonen er funksjonærer, rådgivere, ansatte i landbruksforvaltningen og andre spesielt interesserte. Bladet blir regelmessig distribuert til alle produksjonsrådgivere i Tine, inseminører, veterinærer, aviser, politikere m.m.

GrupperAntall%
Bønder9.22886,0
Veterinærer og rådgivere i husdyrkontr.1.07310,0
Andre4294,0
Totalt10.730100,0

Opplag :

Gjennomsnitt pr. nr. i kontrollperioden 2. halvår 2016 og 1. halvår 2017
NorgeUtlandTotalt
Foreningsabonnement8.387,-8.387,-
Betalt abonnement411,-411,-
Regelmessig gratis distribuerte1.932,-1.932,-
Distribuert i alt10.730,-10.730,-

Antall lesere: 28 000 (Kilde: Fagpressens Mediekontroll 14.09.17)
Leserdokumentasjon: Ja (Kilde: Fagpressens Mediekontroll 14.09.17)

Utgivelsesplan 2023

Utgave #MateriellfristUtgivelse
110.01.26.01.
2 Gjødselutgaven*07.02.24.02.
3 Grasbehan.utg. *14.03.31.03.
4 Beite*05.05.26.05.
5 Fjøsbygg / Imek-utgaven*13.06.30.07.
622.08.08.09.
719.09.06.10.
821.11.08.12.
1-202409.01.26.01.

 
*Temautgave

Priser og formater

FormatMål i mmPris
1/1 side185 x 258 / 210 x 297 utf.*18.532,-
1/2 side90 x 258 / 185 x 12611.077,-
1/3 side185 x 867.875,-
1/4 side90 x 126 / 185 x 616.615,-
1/8 side43 x 126 / 90 x 613.780,-
Bakside185 x 222 eller 210 x 234 utfallende*20.850,-
2. omslag185 x 258 eller 210 x 297 utfallende*19.100,-
2. omslag m/flipp360 x 258 eller 410 x 297 utfallende*
+ 175 x 258 eller 200 x 297 utfallende*
32.100,-
3. omslag185 x 258 eller 210 x 297 utfallende*17.650,-

* Ved utfallende annonser bes materiellet levert med 3 mm over nettomål på alle utfallende sider.
Eks.: A4 utfallende på alle sider blir 216 × 303 mm

1 rubrikk på Servicesidene: kr 2.900,- for ett år (8 utg.)
Årsrabatt på servicesiden: 10%

Rabatt for minst 4 innrykk: 10%, ved 8 annonser ytterligere 5%
Rabatt for forhåndsordre gjort før 1. februar 2023: 6%

Bilag: Pris etter forespørsel

Provisjon / godtgjørelse
Byråprovisjon: 7% ved fakturering.

For pristilbud på annonser til www.buskap.no, ta kontakt med annonseansvarlig.

Teknisk data

Annonse

bilde av selger

Selger: Lena Gaard
Telefon: +47 919 03 867
lena@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
3 uker før utgivelse. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig. Bestillingsfrist for annonser er 3 virkedager før materiellfrist.