Våre magasiner

Vernepleieren

Vernepleieren er et fagtidsskrift med faglig oppdatering, og fokus på vernepleierfaget. Vi dekker saker innenfor de fagområdene der vernepleiere jobber. I tillegg skriver vi om utdanning, lønns- og arbeidsvilkår. Vernepleieren vil inspirere og motivere. Vi har et kritisk blikk på rammebetingelsene for pleie- og omsorgsfeltet og på vernepleieres arbeidsvilkår. Med fagartikler går vi dybden og oppmuntrer til faglig utvikling. 

Vernepleiere er hovedmålgruppen. Fagtidsskriftet leses også av andre helseprofesjoner. Målgruppen jobber i kommunale tjenester for personer med utviklingshemming, innen rus og psykiatri, i eldreomsorgen og i utdanningssektoren. Vernepleieren distribueres til alle medlemmer av yrkesorganisasjonen Vernepleierforbundet. 

Fagblad som utgis av Vernepleierforbundet – en yrkesorganisasjon tilsluttet Delta. Bladet kommer ut to ganger i året, og distribueres til rundt 2000 vernepleiere. 

Utgivelsesplan 2024

UtgaveMateriellfristUtgivelse
105. mai10. juni
225. oktober02. desember

Formater og priser

FormatMål i mmPris
1/1 utfallende170 x 240 + 5 mm utfall16.400,-
1/1 satsflate140 x 20516.400,-
Bakside170 x 184 + 5 mm utfall18.500,-
1/2 side140 x 10010.500,-
1/4 side stående / liggende67 x 100 / 140 x 1009.500,-

Bestillingsfrister og materiell 

Bestillingsfrist er omtrent en måned før utgivelse. Annonsemateriell som avviker fra standard mål endres til nærmeste standardformat dersom ikke annet er avtalt. Pris på bilag avtales. Omkostninger og porto kommer i tillegg. Alle priser er eks. mva. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig. 

Materiell sendes til: annonse@salgsfabrikken.no – Leveres som PDF 300 dpi

Teknisk data

Annonse

bilde av selger

Selger: Britt Fossum
Telefon: +47 919 03 297
britt@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
2 uker før materiellfrist