Våre magasiner

Fargemagasinet

Fargemagasinet utgis av IFI som er en privat non-profit organisasjon. IFI er bransjeambassadør, inspirator og pådriver for igangsetting av store og små oppussings- og byggeprosjekter i Norge. Virksomhetens aktiviteter strekker seg fra forbrukerinformasjon til bransjearrangementer + fagblad for overflatebransjen.

Leserne arbeider innen disse bransjene:

 • Fargehandel
 • Byggevare
 • Interiørbutikker
 • Kjedeledelse
 • Grossister
 • Agenter
 • Husøkonomer
 • Håndverkere
 • Arkitekter
 • Interiørarkitekter
 • Leverandører
 • Produsenter

Utgivelsesplan

UtgaveMateriellfristTrykkdataUtgivelse
18.mars15.marsUke 12
216.mai24.maiUke 22
313.september20.septemberUke 39
422.november29.novemberUke 49

Annonseplasser og priser

FormatPris
Dobbeltside416 x 278 mm + 4 mm utfallende44 900,-
Helside208 x 278 mm + 4 mm utfallende29 400,-
Halvside liggende208 x 139 mm + 4 mm utfallende18 600,-
Halvside stående104 x 278 mm + 4 mm utfallende18 600,-
Kvartside liggende208 x 70 mm + 4 mm utfallende12 100,-
Kvartside stående104 x 135 mm + 4 mm utfallende12 100,-

Teknisk data

Annonse

bilde av selger

Selger: Markus Andresen
Telefon: +47 919 03 289
markus@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
14 dager før materiellfrist