Våre magasiner

Utemiljø & Idrettsanlegg

Magasinene Utemiljø og Idrett & Anlegg har slått seg sammen til å bli Utemiljø & Idrettsanlegg!

Utemiljø & Idrettsanlegg retter seg mot alle profesjonelle aktører i grønn sektor og idrettsanlegg. Magasinet presenterer nyheter innenfor vei, anlegg, park, idrettspolitikk og idrett – og gir informasjon om drift, vedlikehold og utvikling av parker og grøntområder. Dette er også en informasjonskanal for alle som planlegger, bygger eller drifter idrettsanlegg. 

Målgruppe

 • Gartnere/anleggsgartnere
 • Landskapsarkitekter
 • Entreprenører
 • Privat og offentlig eiendomsforvaltning
 • Ingeniører, teknisk ansvarlige, anleggs- ansvarlige i stat/kommune og privat sektor
 • Greenkeepere
 • Kirketjenere/-verger
 • Ledere/vaktmestere i borettslag
 • Utemiljøansvarlige på skoler, i barnehager og idrettsanleggIdrettsråd
 • Ledere i idrettslag
 • Ansatte i kommuner, fylker og stat
 • Tar i stor grad beslutninger om innkjøp
 • Stabil lesermasse

Utgivelsesplan 2024

UtgaveMateriellfristUtgivelse
1. Drift og vedlikehold / Maskiner og verktøy6. februar27. februar
2. Vann / Stein11. mars3. april
3. Grønn helse / Gjenbruk og gjenvinning2. mai22. mai
4. Møblering og Trepleie22. august12. september
5. Belysning og Maskiner og verktøy17. oktober7. november

Formater og priser

FormatSaltsflate i mmUtfallende i mmPris
1/1 side180 x 262,5210 x 297 + 319.795,-
Oppslag390 x 262,5420 x 262,5 + 329.480,-
Bakside210 x 240 + 323.530,-
2. og 3. omslag180 x 262,5210 x 297 + 321.855,-
1/2 side stående / liggende88 x 262,5 / 180 x 13013.320,-
1/4 side stående / liggende88 x 130 / 180 x 63,59.415,-
1/8 side88 x 63,55.780,-

Byråprovisjon: 5 %

Andre størrelser etter avtale.
Bilag / midtinnstikk – pris etter avtale.

Reklamasjonsretten bortfaller dersom materiellfristen ikke overholdes.
Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig. NB! Tilleggsomkostninger ved annet/uferdig materiell belastes kunden.

Utemiljø & Idrettsanlegg – også på nett:

utemiljo24.no og idrett-anlegg.no

Teknisk data

Annonse

bilde av selger

Selger: Britt Fossum
Telefon: +47 919 03 297
britt@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
14. dager før materiellfrist