Våre magasiner

Fagbladet

FAGBLADET, Opplaget øker kraftig – Nå 392. 000

Kort og godt

 • Et av Norges største magasin med 392. 000 eksemplarer i opplag
 • Største magasinet i norsk fagbevegelse
 • Du treffer en spennende informasjonssøkende målgruppe i en troverdig ramme

Målgruppe
Du treffer en voksen og kjøpesterk målgruppe:

 • 173. 500 husstander/mottakere er 55+
 • 210. 200 husstander/mottakere er 50+
 • 272. 100 husstander/mottakere er 40+

FAGBLADET, har høy troverdighet blant publikum som informasjonskilde.
Gjør deg synlig i et redaksjonelt miljø med høy troverdighet og som
trykkes i hele 391. 500 eksemplarer!

Fagbladets papirutgave måles hvert år av Kantar (tidligere Norsk Gallup/TNS). Her er helt ferske nøkkeltall – målt i en tolvmånedersperiode:

 • Gjennomsnittlig lesertall for en utgave er 329.000.
 • Hver utgave leses i gjennomsnitt 2,7 ganger.
 • Mottakerne leser drøyt halvparten av innholdet (rimer med bredden av saker som publiseres, fordelt på mange ulike bransjer/yrker)
 • Annonsører har dermed 485.000 potensielle eksponeringer i en gjennomsnittlig utgave av Fagbladet (lesertall x antall ganger lest x andel av innholdet lest).
 • Fagbladet når totalt 7,1 prosent av den norske befolkningen.

Flere tall:

Fagbladet leses av 137.000 menn (5,9 prosent av den mannlige befolkningen) og 192.000 kvinner (8,4 prosent av den kvinnelige befolkningen).

 • Lesere fordelt på alder:
  • 12-19 år: 19.000 lesere (4,1 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen)
  • 20-29 år: 40.000 lesere (5,3 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen)
  • 30-39 år: 33.000 lesere (4,8 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen)
  • 40-49 år: 47.000 lesere (6,3 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen)
  • 50-59 år: 64.000 lesere (9,3 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen)
  • 60 + år: 126.000 lesere (9,8 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen)
 • Lesere fordelt på utdanning:
  • Grunnskole: 38.000 lesere
  • Videregående skole/fagutdanning: 174.000 lesere
  • Universitet/høgskole: 115.000 lesere
  • Ubesvart: 2.000 lesere
 • Lesere fordelt på husstandens årsinntekt:
  • 0-450.000 kroner: 82.000 lesere
  • 451.000-700.00 kroner: 73.000 lesere
  • 701.000-1.000.000 kroner: 82.000 lesere
  • 1.000.000 +: 46.000 lesere
  • Ubesvart: 46.000 lesere
 • Lesere fordelt på fylker:
  • Viken: 79.000 lesere
  • Oslo: 40.000 lesere
  • Innlandet: 22.000 lesere
  • Vestfold og Telemark: 32.000 lesere
  • Agder: 18.000 lesere
  • Rogaland: 24.000 lesere
  • Vestland: 36.000 lesere
  • Møre og Romsdal: 16.000 lesere
  • Trøndelag: 31.000 lesere
  • Nordland: 15.000 lesere
  • Troms og Finnmark: 16.000 lesere

Mer om hvem vi når på bransjenivå:

Den samlede dekningen til Fagbladet totalt i befolkningen over 18 år er 7,4 prosent, men Kantar ser tydelig at det er noen funksjoner og bransjer hvor Fagbladet har en høyere dekning:

 • Sekretær/sentralbord 10, 1 prosent
 • Verne/miljøfunksjon 12, 1 prosent
 • Omsorg/pleie/behandling 17,7 prosent
 • Vedlikehold (vaktmester/rengjøring) 14,3 prosent

Fagbladet har høyere dekning i følgende bransjer:

 • Kultur/idrett/organisasjoner 10,4 prosent
 • Helse/sosial/veterinær 16,9 prosent
 • Off. administrasjon 11,6 prosent

Utgivelsesplan 2023

UtgaveUtgivelseMateriellfrist
124. jan.03. jan.
221. feb.31. jan.
321. mar.28. feb.
403. mai11. apr.
520. jun.30. mai
629. aug.08. aug.
703. okt.12. sep.
807. nov.17. okt.
912. des.21. nov.

Annonsepriser 2023

1/1 side170 x 235 mm68 250 kr
1/2 side stående82 x 235mm42 000 kr
1/2 side liggende170 x 115mm42 000 kr
1/4 side stående82 x 115 mm26 250 kr
1/4 side liggende170×115 mm26 250 kr
1/8 side82 x 57,5mm15 750 kr
Bakside200 x 218 mm + 5 mm utfallende80 325 kr

Fagbladet på nett

www.fagbladet.no

Teknisk data

Annonse

bilde av selger

Selger: Wenche Huser Sund
Telefon: +47 906 16 307
huser@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
14 dager før materiellfrist