Våre magasiner

Fagbladet

Kort og godt

 • Et av Norges største magasin med 392.000 eksemplarer i opplag
 • Største magasinet i norsk fagbevegelse
 • Du treffer en spennende informasjonssøkende målgruppe i en troverdig ramme

Målgruppe
Du treffer en voksen og kjøpesterk målgruppe:

 • 173.500 husstander/mottakere er 55+
 • 210.200 husstander/mottakere er 50+
 • 272.100 husstander/mottakere er 40+

FAGBLADET, har høy troverdighet blant publikum som informasjonskilde.
Gjør deg synlig i et redaksjonelt miljø med høy troverdighet og som
trykkes i hele 392.000 eksemplarer!

Fagbladets papirutgave måles hvert år av Kantar (tidligere Norsk Gallup/TNS). Her er helt ferske nøkkeltall – målt i en tolvmånedersperiode:

 • Gjennomsnittlig lesertall for en utgave er 329.000.
 • Hver utgave leses i gjennomsnitt 2,7 ganger.
 • Mottakerne leser drøyt halvparten av innholdet (rimer med bredden av saker som publiseres, fordelt på mange ulike bransjer/yrker)
 • Annonsører har dermed 485.000 potensielle eksponeringer i en gjennomsnittlig utgave av Fagbladet (lesertall x antall ganger lest x andel av innholdet lest).
 • Fagbladet når totalt 7,1 prosent av den norske befolkningen.

Flere tall:

Fagbladet leses av 137.000 menn (5,9 prosent av den mannlige befolkningen) og 192.000 kvinner (8,4 prosent av den kvinnelige befolkningen).

 • Lesere fordelt på alder:
  • 12-19 år: 19.000 lesere (4,1 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen)
  • 20-29 år: 40.000 lesere (5,3 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen)
  • 30-39 år: 33.000 lesere (4,8 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen)
  • 40-49 år: 47.000 lesere (6,3 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen)
  • 50-59 år: 64.000 lesere (9,3 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen)
  • 60 + år: 126.000 lesere (9,8 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen)
 • Lesere fordelt på utdanning:
  • Grunnskole: 38.000 lesere
  • Videregående skole/fagutdanning: 174.000 lesere
  • Universitet/høgskole: 115.000 lesere
  • Ubesvart: 2.000 lesere
 • Lesere fordelt på husstandens årsinntekt:
  • 0-450.000 kroner: 82.000 lesere
  • 451.000-700.00 kroner: 73.000 lesere
  • 701.000-1.000.000 kroner: 82.000 lesere
  • 1.000.000 +: 46.000 lesere
  • Ubesvart: 46.000 lesere
 • Lesere fordelt på fylker:
  • Viken: 79.000 lesere
  • Oslo: 40.000 lesere
  • Innlandet: 22.000 lesere
  • Vestfold og Telemark: 32.000 lesere
  • Agder: 18.000 lesere
  • Rogaland: 24.000 lesere
  • Vestland: 36.000 lesere
  • Møre og Romsdal: 16.000 lesere
  • Trøndelag: 31.000 lesere
  • Nordland: 15.000 lesere
  • Troms og Finnmark: 16.000 lesere

Mer om hvem vi når på bransjenivå:

Den samlede dekningen til Fagbladet totalt i befolkningen over 18 år er 7,4 prosent, men Kantar ser tydelig at det er noen funksjoner og bransjer hvor Fagbladet har en høyere dekning:

 • Sekretær/sentralbord 10, 1 prosent
 • Verne/miljøfunksjon 12, 1 prosent
 • Omsorg/pleie/behandling 17,7 prosent
 • Vedlikehold (vaktmester/rengjøring) 14,3 prosent

Fagbladet har høyere dekning i følgende bransjer:

 • Kultur/idrett/organisasjoner 10,4 prosent
 • Helse/sosial/veterinær 16,9 prosent
 • Off. administrasjon 11,6 prosent

Utgivelsesplan 2024

UtgaveMateriellfristUtgivelse
130. januar20. februar
209. april30. april
304. juni25. juni
413. august03. september
524. september15. oktober
612. november03. desember

Annonsepriser 2024

1/1 side170 x 235 mm68 250 kr
1/2 side stående82 x 235mm42 000 kr
1/2 side liggende170 x 115mm42 000 kr
1/4 side stående82 x 115 mm26 250 kr
1/4 side liggende170×115 mm26 250 kr
1/8 side82 x 57,5mm15 750 kr
Bakside200 x 218 mm + 5 mm utfallende80 325 kr

Fagbladet på nett

www.fagbladet.no

Teknisk data

Annonse

bilde av selger

Selger: Markus Andresen
Telefon: +47 919 03 289
markus@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
14 dager før materiellfrist