Våre magasiner

Sykepleien

Sykepleien er et av Norges største fagblader, som har en fantastisk posisjon i helse-Norge og når ut til stadig flere utenom kjernemålgruppen. Våre lesere har stort kontaktnett via sin jobb med mennesker og blir ofte spurt om råd. Privat tar sykepleierne mange beslutninger om innkjøp ifølge undersøkelser.
Dette, samt bladets stabile lesermasse, gjør bladet godt egnet til å bygge merkevare for produkter innen faget og alle andre produkter/tjenester.

Sykepleien har utviklet et nytt og moderne papirprodukt som har flere lesere enn noen gang. Mer lesestoff i hver utgave, bedre papir og layout. Flere tar også vare på bladet. Papirutgaven går i dybden på ett tema i hver utgave og har et opplag på rundt 119 000. Det er fem utgivelser i året. Hver side leses i snitt 323 000 ganger ifølge Kantar TNS (1/2020).

Sykepleien.no dekker daglig helsenyheter, samt fag- og forskningsartikler samt debattinnlegg og meninger ukentlig. Vi utgir også fagfellevurderte forskningsartikler. Nesten 100 000 følger Sykepleien på Facebook. Vi utgir tre nyhetsbrev i uken til ca 120 000.

Med 209 000 unike lesere og snitt visninger av hver side på hele 323 000 får annonsene god effekt.

Kontakt oss for mer informasjon om annonsebestilling.

Utgivelsesplan 2024

UtgaveTemaMateriellfristUtgivelse
1Migrasjonshelse25. januar23. februar
2Oppgavedeling blant helsepersonell14. mars19. april
3Mann15. mai14. juni
4Osteoporose5. september4. oktober
5Tema kommer…7. november6. desember

Formater og priser

FormatMål i mmPris
Helside210 x 275 mm (+ 5 mm utfall)46.500,-
1/2 side høyde / bredde89 x 251 mm / 186 x 121 mm28.400,-
1/4 side høyde / bredde89 x 121 mm / 121 x 89 mm12 100
2/1 side420 x 275 mm (+ 5 mm utfall)73.700,-
3. omslag210 x 275 mm (+ 5 mm utfall)48.700,-
Bakside210 x 205 mm (+ 5 mm utfall)51.000,-

Stillingsannonse i bladet

Rekrutterer du sykepleiere, annonser i bladet som leses av så og si alle sykepleierne i Norge.

Med 191 000 unike lesere og 323 000 snitt visninger av hver side når annonsene bredt i helse-Norge. Kilde: Kantar TNS 1/2020.

Vi tilbyr 1/2 sides annonser og du kan velge mellom å annonsere konkrete stillinger, eller profilere arbeidsstedet. Eller hva med å gjøre begge deler i en annonse? Vi lager gjerne annonsene for deg. Send oss logo, tekst og bilde om du ønsker det i annonsen, så lager våre designere et forslag til deg. Dette byr vi på.

Formater og priser

FormatMål i mmPris
1/2 side høyde / bredde89 x 251 mm / 186 x 121 mm17.000,-
Helside186 x 25134.200,-

Bilag

Sykepleien er landets største annonseorgan for sykepleiere, og har en god posisjon for produkt-, bilag- og kunngjøringsannonser.

Et bilag blir lest ekstra nøye, ifølge våre annonsører. Enten du er interessert i flere salg, flere besøkende på din nettside eller ønsker å påvirke holdninger vil et bilag være det som gir raskest effekt. Noen kombinerer bilag med nettbanner, og andre med annonse inni bladet.

Det er lurt å reservere bilagsplass god tid i forveien.
Kontakt oss i dag så finner vi den beste løsningen for deg.

Prisene er oppgitt eks. mva

Kontakt oss i dag!

Teknisk data

Annonse

bilde av selger

Selger: Vivian Karlsen
Telefon: +47 919 03 397
vivian@salgsfabrikken.no

bilde av selger

Selger: Elisabeth Retteraasen Wåde
Telefon: +47 919 03 208
elisabeth@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
14. dager før materiellfrist