Våre magasiner

Helsefagarbeideren

Helsefagarbeideren er et fagtidsskrift med nyheter og faglig oppdatering innen pleie og omsorg. Vi dekker saker om eldre og funksjons-hemmedes helse og livsvilkår, som organisering av helse- og velferdstilbud, tverrfaglig samar-beid, velferdsteknologi, fagutvikling, kosthold og rehabilitering. Vi skriver også om etter- og videreutdanning for helsefagarbeidere, og lønns- og arbeidsvilkår.Helsefagarbeideren vil inspirere ansatte innen pleie og omsorg ved å formidle historier fra arbeidsplasser og erfaringer fra prosjekter i sektoren. Vi har et kritisk blikk på rammebetingelsene for pleie- og omsorgsfeltet og på helsefagarbeideres arbeidsvilkår. Med fagartikler går vi dybden og oppmuntrer til faglig utvikling. Vi ønsker dess-uten å bidra til at helsefagarbeidere som yrkes-gruppe videreutvikler sin faglige identitet.

Målgruppe:
Helsefagarbeidere, inkludert hjelpepleiere og omsorgsarbeidere er hovedmålgruppen for Helsefagarbeideren. Fagtidsskriftet leses også av andre yrkesgrupper innen pleie- og omsorgsfeltet. Målgruppen er hovedsakelig ansatt i offentlig sektor, som ved institusjoner for eldre, omsorgsboliger, innen hjemmetjenesten og på sykehus. Helsefagarbeidere er kanskje den yrkesgruppen som har tettest kontakt med pasienter og brukere på arbeidsplassene. Helsefagarbeideren distribueres til alle medlemmer av yrkesorganisasjonen Helsefagarbeidere i Delta, samt til abonnenter.

Utgivelsesplan 2023

UtgaveUtgivelseMateriellfrist
120.0212.01
222.0531.03
318.0910.08
420.1112.10

Annonsepriser 2023

FormatMål i mmPris
1/1 utfallende210 x 260 mm16 400
1/1 satsflate194 x 244 mm16 400
Bakside210 x 200 mm19 400
½ side liggende194 x 118 mm12 600
½ side stående94 x 244 mm12 600
⅓ side stående65 x 244 mm10 500
⅓ side liggende194 x 78 mm10 500
¼ side94 x 122 mm9 500
⅛ side93 x 55 mm7.500

Bestillingsfrister og materiell:

Bestillingsfrist er omtrent en måned før utgivelse. Annonsemateriell som avviker fra standard mål endres til nærmeste standardformat dersom ikke annet er avtalt. Pris på bilag avtales. Omkostninger og porto kommer i tillegg.

Teknisk data

Annonse

bilde av selger

Selger: Lena Gaard
Telefon: +47 919 03 867
lena@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
2 uker før materiellfrist. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.