Våre magasiner

Bioingeniøren

BIOINGENIØREN – vitenskapelig tidsskrift for bioingeniører og andre ansatte ved medisinske laboratorier. Bioingeniørene har hovedansvaret for det tekniske arbeidet i medisinske laboratorier. Bladet leses også av bioingeniører som arbeider innen farmasøytisk industri, forskning, næringsmiddelkontroll, undervisning, veterinærmedisin, og medisinsk-tekniske firmaer.

Opplag

Foreningsabonnement7094
Betalt abonnement56
Regelmessig gratis distribuert76
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Distribuert i alt7226

Utgivelsesplan

Nr.MateriellfristUtgivelse
115.1221.01
231.0125.02
328.0225.03
404.0406.05
523.0517.06
607.0719.08
705.0930.09
810.1004.11
914.1109.12
1-2212.12.2220.01.23

Formater og priser

StåendeLiggende
1/1-side210×297*18 060,-
1/2-side90×260184×12514 800,-
1/3-side58×260184×8011 100,-
1/4-side90×125184×659 700,-
Bakside19 320,-
2. omslagsside18 375,-
*Ved utfallende annonse: 216X303

TILLEGG: Tillegg for spesialfarger, annonseutforming, layout, prøvetrykk. Bortsett fra omslagssidene forbeholder tidsskriftet seg rett til fri plassering. Eventuelle rabatter avtales med Salgsfabrikken.

Priser
Alle priser ekskl. moms.
Ved avtaler som brytes vil eventuell rabatt bli etterfakturert.

Annonse på www.bioingenioren.no

Format: 1500 x 475 (bredde x høyde) Kr. 7000 per måned Annonse i Bioingeniørens nyhetsbrev Format: 660 x 300 (bredde x høyde) Kr. 7000 per nyhetsbrev Kontakt Salgsfabrikken og be om pakketilbud.

Priser stillingsannonser

Stillingsannonser på nett: 5 000 kroner. Stillingsannonser i papirutgaven: Kvart side: 6 500 kroner. Halv side: 8 300 kroner. Hel side: 16 000 kroner. Prisene forutsetter ferdig materiell. Nettpublisering er inkludert i prisen.

Teknisk data

Bladformat: 210×297 Utfallende trykk: Ja

Satsflate: 184,6×241 Papir omslag: 90g Arctic volume

Antall spalter: Tre eller to Papir innmat: 90g Arctic volume

Spaltebredde: 58 eller 90 Raster omslag: 70

Ferdiggjøring: Stiftet Raster innmat: 70

Tillegg for merarbeid; sats, skanning, repro, prøvetrykk. Elektronisk materiell: PDF-filer. For nærmere informasjon, ta kontakt med designer (se under). FILM & FORM: Ketill Berger Tlf.: 930 61 432. ketill.berger@filmform.no Web: www.filmform.no/form

Teknisk data

Annonse

bilde av selger

Selger: Britt Fossum
Telefon: +47 919 03 297
britt@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
3 uker før utgivelse. Avbestilling, rettelser og reklamasjoner må gis skriftlig.