Våre magasiner

Bioingeniøren

BIOINGENIØREN – vitenskapelig tidsskrift for bioingeniører og andre ansatte ved medisinske laboratorier. Bioingeniørene har hovedansvaret for det tekniske arbeidet i medisinske laboratorier. Bladet leses også av bioingeniører som arbeider innen farmasøytisk industri, forskning, næringsmiddelkontroll, undervisning, veterinærmedisin, og medisinsk-tekniske firmaer.

Opplag

Foreningsabonnement7237
Betalt abonnement45
Regelmessig gratis distribuert76
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Distribuert i alt7358

Utgivelsesplan 2024

Nr.MateriellfristUtgivelse
118. desember 202326. januar
25. februar1. mars
34. mars5. april
415. april10. mai
521. mai14. juni
63. juli16. august
72. september27. september
87. oktober1. november
911. november6. desember
1-2516. desember24. januar 2025

Formater og priser

FormatStåendeLiggende
1/1-side210 × 297*20 800,-
1/2-side90 × 260184 × 12516 900,-
1/3-side58 × 260184 × 8012 800,-
1/4-side90 × 125184 × 6511 100,-
Bakside22 900,-
2. omslagsside21 200,-
*Ved utfallende annonse: 216×303

TILLEGG: Tillegg for spesialfarger, annonseutforming, layout, prøvetrykk. Bortsett fra omslagssidene forbeholder tidsskriftet seg rett til fri plassering. Eventuelle rabatter avtales med Salgsfabrikken.

Priser
Alle priser ekskl. moms.
Ved avtaler som brytes vil eventuell rabatt bli etterfakturert.

Annonse på www.bioingenioren.no

Format: 1500 x 475 (bredde x høyde) Kr. 7900 per måned Annonse i Bioingeniørens nyhetsbrev Format: 660 x 300 (bredde x høyde) Kr. 7900 per nyhetsbrev.
Kontakt Salgsfabrikken og be om pakketilbud.

Priser stillingsannonser

Stillingsannonser på nett: 5 500 kroner. Stillingsannonser i papirutgaven: Kvart side: 7 400 kroner. Halv side: 9 500 kroner. Hel side: 17 900 kroner. Prisene forutsetter ferdig materiell. Nettpublisering er inkludert i prisen.

Teknisk data

Bladformat: 210×297 Utfallende trykk: Ja

Satsflate: 184,6×241 Papir omslag: 90g Arctic volume

Antall spalter: Tre eller to Papir innmat: 90g Arctic volume

Spaltebredde: 58 eller 90 Raster omslag: 70

Ferdiggjøring: Stiftet Raster innmat: 70

Tillegg for merarbeid; sats, skanning, repro, prøvetrykk. Elektronisk materiell: PDF-filer. For nærmere informasjon, ta kontakt med designer (se under). FILM & FORM: Ketill Berger Tlf.: 930 61 432. ketill.berger@filmform.no Web: www.filmform.no/form

Teknisk data

Annonse

bilde av selger

Selger: Britt Fossum
Telefon: +47 919 03 297
britt@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
2 uker før materiellfrist. Avbestilling, rettelser og reklamasjoner må gis skriftlig.