Våre magasiner

Forskerforum

Forskerforum driver saklig og uavhengig journalistikk forankret i Forskerforbundets formålsparagraf, i Fagpressens Redaktørplakat og i pressens Vær Varsom-plakat. Forskerforum er Forskerforbundets medlemsblad. Forskerforum skriver om utdanningspolitiske, forskningspolitiske og lønns- og personalpolitiske spørsmål, og tjener som debattorgan i slike spørsmål. Forskerforum skal gjennom artikler, reportasjer og aktuelle nyheter gi et bilde av norsk forskning og høyere utdanning.

Målgruppe:
Vitenskapelig og administrativt ansatte innenfor høyere utdanning og forskning, ved universiteter, høyskoler og institutter, politikere, beslutningstakere og media. I tillegg har bladet lesere i museums- og kulturminnevernsektoren.

2. halvår 2018 og 1. halvår 2019TrykketDigitalTotalt
Foreningsabonnement21 742021 742
Betalt abonnement000
Løssalg000
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)000
Regelmessig gratis distribuerte5720572
Distribuert i alt22 314022 314

Utgivelsesplan 2024

UtgaveAnnonsefristUtgivelse
113. desember 20232. januar
217. januar29. januar
314. februar25. februar
413. mars25. mars
524. april7. mai
629. mai10. juni
721. august2. september
818. september2. okt.
918. okt.30. oktober
1013. november25. november
1 – 202511. desember6. januar 2025

Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.

Priser og formater

FormatMål i mmPris
1/1 side185 x 250 (stående)21.295,-
1/2 side90 x 250 (stående) / 185 x 120 (liggende)12.735,-
1/4 side90 x120 (stående) / 185 x 60 (liggende)6.955,-
Bakside210 x 22023.540,-
NettannonserStørrelse i pxPris
Toppbanner980 x 150 / 580 x 400 (mobil)7.990,- pr. uke
Big board580 x 4004.280,- pr.uke
Stilling ledig7.990,-

kr 900,- for 1. side henvisning til hovedutlysning.

Spesialplassering: +10%

Annonsering på nett: www.forskerforum.no

Teknisk data

Annonse

bilde av selger

Selger: Marie Fjeld
Telefon: +47 919 03 597
marie@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
2 uker før materiellfrist