Våre magasiner

Forskerforum

Forskerforum driver saklig og uavhengig journalistikk forankret i Forskerforbundets formålsparagraf, i Fagpressens Redaktørplakat og i pressens Vær Varsom-plakat. Forskerforum er Forskerforbundets medlemsblad. Forskerforum skriver om utdanningspolitiske, forskningspolitiske og lønns- og personalpolitiske spørsmål, og tjener som debattorgan i slike spørsmål. Forskerforum skal gjennom artikler, reportasjer og aktuelle nyheter gi et bilde av norsk forskning og høyere utdanning.

Målgruppe:
Vitenskapelig og administrativt ansatte innenfor høyere utdanning og forskning, ved universiteter, høyskoler og institutter, politikere, beslutningstakere og media. I tillegg har bladet lesere i museums- og kulturminnevernsektoren.

2. halvår 2018 og 1. halvår 2019TrykketDigitalTotalt
Foreningsabonnement21 742021 742
Betalt abonnement000
Løssalg000
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)000
Regelmessig gratis distribuerte5720572
Distribuert i alt22 314022 314

Utgivelsesplan 2023

UtgaveAnnonsefristUtgivelse
1-202314. des.2. jan.
2-202318. jan.30. jan.
3-202315. feb.27. feb.
4-202315. mars27. mar.
5-202319. april2. mai
6-202324. mai6. jun.
7-202323. aug.4. sep.
8-202320. sep.2. okt.
9-202318. okt.30. okt.

Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.

Priser og formater

FormatMål i mmPris
1/1 side185 x 250 (stående)21 295
1/2 side90 x 250 (stående) / 185 x 120 (liggende)12 735
1/4 side90 x120 (stående) / 185 x 60 (liggende)6 955
Bakside210 x 22023 540
Nettannonser:Størrelse i px:Pris:
Toppbanner980 x 1507 990 pr. uke
Bigboard580 x 4004 280 pr.uke
Stilling7 990

kr 900,- for 1. side henvisning til hovedutlysning.

Spesialplassering: +10%

Annonsering på nett: www.forskerforum.no

Teknisk data

Annonse

bilde av selger

Selger: Marie Fjeld
Telefon: +47 919 03 597
marie@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
2 uker før utgivelse