Referanser

Hva sier våre oppdragsgivere…
"Salgsfabrikken er en god samarbeidspartner. Effektive og profesjonelle, med meget gode salgsresultater. Anbefales på det sterkeste."
Svein A. Liljebakk, Ansvarlig redaktør i Bioingeniøren
Bioingeniøren – Tidsskrift for NITO Bioingeniørfaglig institutt
"Vår erfaring er at Salgsfabrikkens medarbeidere er seriøse, målstyrte og profesjonelle. De jobber hardt for å nå de budsjettmålene vi setter i fellesskap, og reagerer raskt på endringer. Ledelsen har et optimistisk grunnsyn og en sterk vilje som gir resultater – og er hyggelige folk å forholde seg til. Samarbeidet har gitt oss mange nye kunder. "
Nina Schmidt, Redaktør Advokatbladet
Advokatbladet
"Å være redaktør handler i stor grad om å være bekymret. Har vi de riktige sakene? De riktige kildene? Og hva gjør konkurrentene? Samarbeidet med Salgsfabrikken gjør at jeg har én bekymring mindre. Nå vet jeg at noen hele tiden jobber for å sikre våre inntekter."
Roger Aarli-Grøndalen, redaktør Journalisten.no
Journalisten
"Salgstallene tyder på at vi har valgt rett leverandør. Jeg har fortalt det til flere sentrale personer hos oss, alle er meget godt fornøyd. Vi kan bare si: godt jobbet!!!"
Arne Lie - Frimurerbladet
Frimurerbladet
"Salgsfabrikken AS tok over annonsesalget for fagbladet Buskap (www.buskap.no) fra august. Jeg er imponert over hva Salgsfabrikken har utrettet på kort tid. Mange nye annonsører har kommet til og vi budsjetterer allerede med økte annonseinntekter neste år."
Rasmus Lang-Ree, Ansvarlig redaktør i Buskap
Buskap
"For Pensjonistforbundet er det avgjørende med en langsiktig samarbeidspartner som kan knytte gode annonsører til vårt medlemsmagasin Pensjonisten. Noen som kjenner markedet på pulsen og som kan være en sparringspartner i utviklingen av våre kommersielle produkter innenfor våre etiske retningslinjer. Vi har valgt Salgsfabrikken med bakgrunn i dette."
Trond Halvard Nedrebø - Redaktør
Pensjonisten
"Salgsfabrikken overtok annonsesalget til Bobil og Caravan magasinet høsten 2020. Etter det har både omsetning og antall sider i magasinet økt – til tross for et corona-tungt annonsemarked. Vi trekker spesielt fram at Salgsfabrikken har gitt oss langt større bredde i annonsører. Salgsfabrikken har levert resultater betydelig over prognoser og forventninger fra første dag. Vi er svært godt fornøyd med jobben de gjør for oss."
Bjarne Eikefjord, Ansvarlig redaktør i Bobil og Caravan
Bobil og Caravan