Våre magasiner

Bygdekvinner

Bygdekvinner er medlemsbladet til Norges Bygdekvinnelag. Norges Bygdekvinnelag har 12 000 medlemmer over hele Norge, fordelt på 437 lokallag og 18 fylkeslag. Bygdekvinnelaget er en partipolitisk nøytral kvinneorganisasjon som arbeider for kvinners og bygders interesser, nasjonalt og internasjonalt. Hovedsatsingsområder for oss er gode liv i levende bygder, et likestilt arbeidsliv og arbeidsplasser i distriktene, trygg matproduksjon på norske ressurser, lokal inkludering av kvinner med minoritetskvinner i våre samfunn og solidairet over landegrensene.

FormatPris
Helside19 900,-
Helside s. 227 000,-
Helside s. 425 000,-
Bakside23 000,-
1/2 side12 900,-
1/4 side8 900,-
UtgivelserAnnonsefristBladet hos leser
Nr 119. aprilCa 27. mai
Nr 224. okt.Ca 25. nov

ANNONSESTØRRELSER

HELSIDE

210 mm x 297 mm (A4)
5 mm utfall på alle kanter + skjæremerker
15 mm marg på alle kanter, tekst innenfor marg

1/2 SIDE

100 mm x 297 mm stående 210 x 145 mm liggende
5 mm utfall på alle kanter + skjæremerker

10-15 mm marg på alle kanter, tekst innenfor marg

BAKSIDE

210 mm x 240 mm
5 mm utfall på alle kanter + skjæremerker
15 mm marg på alle kanter, tekst innenfor marg

1/4 SIDE

100 mm x 145 mm stående (A) 200 x 72 mm liggende (B)

Teknisk data

Annonse

bilde av selger

Selger: Britt Fossum
Telefon: +47 919 03 297
britt@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
6 uker før utgivelse. Ved avtaler som brytes, vil eventuell rabatt bli etterfakturert.