Våre magasiner

Bygdekvinner

Bygdekvinner er medlemsbladet til Norges Bygdekvinnelag. Norges Bygdekvinnelag har 11 000 medlemmer over hele Norge, fordelt på 427 lokallag og 18 fylkeslag. Bygdekvinnelaget er en partipolitisk
nøytral kvinneorganisasjon som arbeider for kvinners og bygders interesser, nasjonalt og internasjonalt. Hovedsatsingsområder for oss er gode liv i levende bygder, et likestilt arbeidsliv, bærekraftig matproduksjon og forbruk, mat som kulturarv, lokal inkludering av minoritetskvinner i våre samfunn og solidaritet over landegrensene.

FormatPris
Helside20 895,-
Helside s. 228 350,-
Helside s. 426 250,-
Bakside24 150,-
1/2 side13 545,-
1/4 side9 345,-
LEVERANDØRREGISTER:
Pr. innrykk: 2 500
Pr. innrykk v/årsavtale: 1 750
UtgivelserAnnonsefristBladet hos leser
Nr 119. april26. mai
Nr 22. okt.3. nov

ANNONSESTØRRELSER

HELSIDE

210 mm x 297 mm (A4)
5 mm utfall på alle kanter + skjæremerker
15 mm marg på alle kanter, tekst innenfor marg

1/2 SIDE

100 mm x 297 mm stående 210 x 145 mm liggende
5 mm utfall på alle kanter + skjæremerker

10-15 mm marg på alle kanter, tekst innenfor marg

BAKSIDE

210 mm x 240 mm
5 mm utfall på alle kanter + skjæremerker
15 mm marg på alle kanter, tekst innenfor marg

1/4 SIDE

100 mm x 145 mm stående (A) 200 x 72 mm liggende (B)

Teknisk data

Annonse

bilde av selger

Selger: Britt Fossum
Telefon: +47 919 03 297
britt@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
14 dager før annonsefrist. Ved avtaler som brytes, vil eventuell rabatt bli etterfakturert.