Våre nettsteder

Geoforskning.no

Geoforskning.no

Et forskningsprosjekt er ikke avsluttet før det er formidlet til omverdenen

Geoforskning.no er en populærvitenskapelig nettavis som formidler ny viten, aktualiteter og meninger fra de geofaglige forskningmiljøene.

Last ned presentasjonen til Geo her

Forskningsformidling

Forskningsformidling har blitt et stadig viktigere og mer sentralt begrep i samfunnet, og et forskningsprosjekt er som kjent ikke ferdig før det er formidlet til omverdenen.

Formidling av forskning gir:

 • Samfunnsaksept
 • Legitimitet
 • Videre finansiering
 • Økt rekruttering
 • Økt synlighet
 • Bedre forskning
 • Opplyst samfunnsdebatt

Målgrupper

 • Geofagmiljøet
 • Samfunnet
 • Beslutningstakere
 • Videregående skoler
 • Media

Satsningsområder

Geoforskning.no har som mål å gi geofagene mer plass i samfunnet gjenom forskningsformidling. Våre syv satsingsområder er:

 • Geofarer
 • Bergverk
 • Olje og gass
 • Paleoklima
 • CO2-lagring
 • Nordområdene
 • Ingeniørgeologi

Konferanser:

Through our events company Geonova AS, we organize seminars and conferences for the geoscience community:

 • NCS Exploration – Recent Discoveries (biennially)
 • NCS Exploration – Recent Advances in Exploration Technology (biennially)
 • NCS Exploration Strategy (annually)
 • DIGEX – The Digital Subsurface (annually)
 • Deep Sea Minerals (new!)
 • Hydrocarbon Habitats – our seminar series

events.geonova.no

Informasjon

Annonse

bilde av selger

Selger: Pia Himberg
Telefon: +47 919 03 697
pia@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
4 uker før utgivelse.