Våre nettsteder

Geoforskning.no

Geoforskning.no

Et forskningsprosjekt er ikke avsluttet før det er formidlet til omverdenen

Geoforskning.no er en populærvitenskapelig nettavis som formidler ny viten, aktualiteter og meninger fra de geofaglige forskningmiljøene.

Forskningsformidling

Forskningsformidling har blitt et stadig viktigere og mer sentralt begrep i samfunnet, og et forskningsprosjekt er som kjent ikke ferdig før det er formidlet til omverdenen.

Formidling av forskning gir:

 • Samfunnsaksept
 • Legitimitet
 • Videre finansiering
 • Økt rekruttering
 • Økt synlighet
 • Bedre forskning
 • Opplyst samfunnsdebatt


Målgrupper

 • Geofagmiljøet
 • Samfunnet
 • Beslutningstakere
 • Videregående skoler
 • Media


Satsningsområder

Geoforskning.no har som mål å gi geofagene mer plass i samfunnet gjenom forskningsformidling. Våre syv satsingsområder er:

 • Geofarer
 • Bergverk
 • Olje og gass
 • Paleoklima
 • CO2-lagring
 • Nordområdene
 • Ingeniørgeologi


Konferanser:

Through our events company Geonova AS, we organize seminars and conferences for the geoscience community:

 • NEXT – New Energy X Subsurface
 • DIG X Subsurface
 • NCS Exploration
 • NCS Strategy
 • Deep Sea Minerals


events.geonova.no

Informasjon

Annonse

bilde av selger

Selger: Pia Himberg
Telefon: +47 919 03 697
pia@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
4 uker før utgivelse.