Våre nettsteder

Bioingeioren.no

BIOINGENIØREN – vitenskapelig tidsskrift for bioingeniører og andre ansatte ved medisinske laboratorier. Bioingeniørene har hovedansvaret for det tekniske arbeidet i medisinske laboratorier.
Leses også av bioingeniører som arbeider innen farmasøytisk industri, forskning, næringsmiddelkontroll, undervisning, veterinærmedisin, og medisinsk-tekniske firmaer.

Formater og priser

Type annonseMål i pxPris
Banner1500 x 475 (bredde x høyde)7.900,- per måned
Annonse i Bioingeniørens nyhetsbrev600 x 4007.900,- per nyhetsbrev

Kontakt Salgsfabrikken og be om pakketilbud.

Priser stillingsannonser

StillingsannonsePris
På nett5.500,-
Papirutgave kvartside7.400,-
Papirutgave halvside9.500,-
Papirutgave helside17.900,-
Prisene forutsetter ferdig materiell. Nettpublisering er inkludert i prisen.

Eventuelle produksjonskostnader vil bli belastet kunden.

Byråprovisjon er 3,5%

Annonsemateriell sendes til: annonse@salgsfabrikken.no

Informasjon

Annonse

bilde av selger

Selger: Britt Fossum
Telefon: +47 919 03 297
britt@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
14 dager før materiellfrist. Ved avtaler som brytes, vil eventuell rabatt bli etterfakturert.