Våre nettsteder

Buskap.no

Buskap er medlemsblad for Geno. Formålet er å være storfebondens fremste fagblad og å holde leserne oppdatert innen mjølke- og storfekjøttproduksjon. Redaksjonen legger vekt på leservennlighet og høyt faglig nivå på stoffet.
Utgivelser: 8 nummer pr år

Målgruppe

Våre abonnenter får bladet til kostpris. Dette er mjølk- og kjøttprodusenter
som er medlemmer av Geno SA. Det vil i praksis si nær 100% av storfebøndene i Norge. Abonnentene utenom organisasjonen er funksjonærer, rådgivere, ansatte i landbruksforvaltningen og andre spesielt interesserte.
Bladet blir regelmessig distribuert til alle produksjonsrådgivere i Tine, inseminører, veterinærer, aviser, politikere m.m.

Om størrelser på nett

Det er viktig å tenke på at annonsene skal fungere bra både på små og store skjermer. Som en del av det responsive systemet leveres forskjellige oppløsninger til forskjellige skjermer for å optimalisere visningen mest mulig. Det betyr noen ganger at en annonse vises i full bredde på en telefon, mens den kan bli ganske liten på en stor skjerm. Annonser som vi snakker om her, er først og fremst ment som blikkfang. Det er derfor viktig at teksten ikke blir for liten. Det vil si at annonser bør være lesbare helt ned i 180 px. bredde, og ingen annonser bør være mer enn 1000 px. i høyden. For å ha noe mer konkret å forholde oss til kan vi si følgende: Hvis du har en annonse i 4 cm bredde på et A4-ark, og den ser OK ut (mulig å lese skriften), så er den sannsynligvis OK på nett. Ved å klikke på en annonse skal man komme til en nettside som sier noe mer om produktet.

Formater og priser 2023

Priser

Modul A  10 000.- ex mva / mnd

Modul B 8 500.- ex mva / mnd

Modul C 6 000.- ex mva / mnd

Format

Modul A 1200 x 150 px

Mudul B 750 x 150 px

Modul C 200 x 400 px

For pristilbud på annonser til www.buskap.no, ta kontakt med annonseansvarlig.

Bladet tar elektronisk materiell. Vennligst kontakt annonseavdeling for nærmere informasjon om formater.

Informasjon

Annonse

bilde av selger

Selger: Lena Gaard
Telefon: +47 919 03 867
lena@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
3 uker før utgivelse. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig. Bestillingsfrist for annonser er 3 virkedager før materiellfrist.