Buskap.no 2019

Journalisten.no 2019
3. januar 2019
Hestesport.no 2020
3. februar 2019

Buskap

Buskap er medlemsblad for Geno. Formålet er å være storfebondens fremste fagblad og å holde leserne oppdatert innen mjølke- og storfekjøttproduksjon. Redaksjonen legger vekt på leservennlighet og høyt faglig nivå på stoffet. Utgivelser: 8 nummer pr år

 

Målgruppe
Våre abonnenter får bladet til kostpris. Dette er mjølk- og kjøttprodusenter som er medlemmer av Geno SA. Det vil i praksis si nær 100% av storfe- bøndene i Norge. Abonnentene utenom organisasjonen er funksjonærer, rådgivere, ansatte i landbruksforvaltningen og andre spesielt interesserte. Bladet blir regelmessig distribuert til alle produksjonsrådgivere i Tine, inseminører, veterinærer, aviser, politikere m.m.

Utgivelsesplan 2019

Nr. Bestillingsfrist Materiellfrist Utgivelse
 1 15.01 17.01 04.02
 2 12.02 14.02 04.03
 3 12.03 14.03 01.04
 4 23.04 25.04 13.05
 5 11.06 13.06 01.07
 6 27.08 29.08 16.09
 7 24.09 26.09 14.10
 8 19.11 21.11 09.12
 1-2020 14.01 16.01 03.02

Annonsepriser 2019

Format 4 farger Stående Liggende
 1/1 side 17 650 185×258 (210×210 utf.)
 1/2 side 10 550 90×258 185×126
 1/3 side 7 500 185×86
 1/4 side 6 300 90×126 185×61
 1/8 side 3 600 43×126 90×61

Spesialplassering

Format 4 farger
Bakside 20 850 185×222 eller 210×234 utfallende*
 2. omslag 19 100 185×258 eller 210×297 utfallende*
 2. omslag m/flipp 32 100 360×258 eller 410×297 utfallende*
+
175×258 eller 200×297 utfallende*
3. omslag 17 650 185×258 eller 210×297 utfallende*
Oppslag 28 600 392×258 eller 420×297 utfallende*

Bilag

Løst Pris
Tillegg for plastpakking 15 000
Tilleggsporto pr. kg 10 000
Limt (inkl. 1/1 annonse) 10,80

* Ved utfallende annonser bes materialet levert med 3 mm over nettmål på alle utfallende sider. Eks. A4 utfallende på alle sider blir 216×303 mm.

1. rubrikk på Servicesiden: kr. 2 900,- for ett år(8. utg.)
Årsrabatt på servicesiden: 10%

Rabatt for minst 4 innrykk: 10%, ved ytterligere 8 annonser 5%
Rabatt for forhåndsordre gjort før 1. februar 2019: 6%

Tekniske data

Bladformat: 210 x 297 mm
Materiell digitalt: PDF-fil med høyoppløst CMYK-bilder
(300 dpi). Fonter må være embedded.

Annonsesalg:

Salgsfabrikken AS
Kikki Valby
Tlf: +47 901 19 121
Epost: kikki@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist:

4 uker før utgivelse