Våre nettsteder

Utemiljo24.no

Utemiljø24 retter seg mot alle profesjonelle aktører i grønn sektor.

Magasinet presenterer nyheter innenfor vei, anlegg, park og idrett – og gir informasjon om drift, vedlikehold og utvikling av parker og grøntområder.

Målgruppe

  • Gartnere/anleggsgartnere
  • Landskapsarkitekter
  • Entreprenører
  • Privat og offentlig eiendomsforvaltning
  • Ingeniører, teknisk ansvarlige, anleggs-ansvarlige i stat/kommune og privat sektor
  • Greenkeepere
  • Kirketjenere/-verger
  • Ledere/vaktmestere i borettslag
  • Utemiljøansvarlige på skoler, i barnehager og idrettsanlegg


Vi har 10.000 unike brukere i måneden.

Formater og priser

FormatMål i pxPris
Toppbanner desktop / mobil1000 x 300 / mobil 300 x 25012.250,-
Skyskraper300 x 60010.680,-
Artikkelboard580 x 400 / mobil 300 x 25013.370,-
Bannerknapp250 x 1003.000,-
Content artikkel15.945,-
Alle priser er eks. mva.

Byråprovisjon: 5%

Reklamasjonsretten bortfaller dersom materiellfristen ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.
NB! Tilleggsomkostninger ved annet/uferdig materiell belastes kunden.

Annonsemateriell

Annonse leveres i vector fil, jpg, png, gif eller html

Informasjon

Annonse

bilde av selger

Selger: Britt Fossum
Telefon: +47 919 03 297
britt@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
14 dager før materiellfrist