Våre nettsteder

Utemiljo24.no

Utemiljø24 retter seg mot alle profesjonelle aktører i grønn sektor.

Magasinet presenterer nyheter innenfor vei, anlegg, park og idrett – og gir informasjon om drift, vedlikehold og utvikling av parker og grøntområder.

Målgruppe:

• Gartnere/anleggsgartnere
• Landskapsarkitekter
• Entreprenører
• Privat og offentlig eiendomsforvaltning
• Ingeniører, teknisk ansvarlige, anleggs-ansvarlige i stat/kommune og privat sektor
• Greenkeepere
• Kirketjenere/-verger
• Ledere/vaktmestere i borettslag
• Utemiljøansvarlige på skoler, i barnehager og idrettsanlegg

Vi har 10.000 unike brukere i måneden.

Priser

Toppbanner desktop / mobil1000 x 300 px / 300 x 250 px11.450.-
Skyskraper300 x 600 px9.980.-
Artikkelboard500 x 500 px12.495.-

Byråprovisjon: 5%

Reklamasjonsretten bortfaller dersom materiellfristen ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.
NB! Tilleggsomkostninger ved annet/uferdig materiell belastes kunden.

Informasjon

Annonse

bilde av selger

Selger: Monica Torp
Telefon: +47 457 22 783
monica@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
4 uker før utgivelse.