Våre nettsteder

Forskerforum.no

Forskerforum driver saklig og uavhengig journalistikk forankret i Forskerforbundets formålsparagraf,
i Fagpressens Redaktørplakat og i pressens Vær Varsom-plakat. Forskerforum er Forskerforbundets medlemsblad. Forskerforum skriver om utdanningspolitiske, forskningspolitiske og lønns- og personalpolitiske spørsmål, og tjener som debattorgan i slike spørsmål. Forskerforum skal gjennom artikler, reportasjer og aktuelle nyheter gi et bilde av norsk forskning og høyere utdanning.

Målgruppe

Vitenskapelig og administrativt ansatte innenfor høyere utdanning og forskning, ved universiteter, høyskoler og institutter, politikere, beslutningstakere og media. I tillegg har bladet lesere i museums- og kulturminnevernsektoren.

Annonsering på nett

TypeMål i pxPris
Toppbanner 980 x 150 / 580 x 400 mobil7.990,- pr. uke
Big board580 x 4004.280,- pr. uke
Stilling ledigStillingen ligger til søknadsfrist utløper7.990,-
Alle priser er oppgitt eks. mva.

Reklamasjonsretten bortfaller dersom materiellfristen ikke overholdes.Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.

NB! Tilleggsomkostninger ved annet/uferdig materiell belastes kunden.

Informasjon

Annonse

bilde av selger

Selger: Marie Fjeld
Telefon: +47 919 03 597
marie@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
14 dager før utgivelse