Våre nettsteder

Forskerforum.no

Forskerforum driver saklig og uavhengig journalistikk forankret i Forskerforbundets formålsparagraf,
i Fagpressens Redaktørplakat og i pressens Vær Varsom-plakat. Forskerforum er Forskerforbundets medlemsblad. Forskerforum skriver om utdanningspolitiske, forskningspolitiske og lønns- og personalpolitiske spørsmål, og tjener som debattorgan i slike spørsmål. Forskerforum skal gjennom artikler, reportasjer og aktuelle nyheter gi et bilde av norsk forskning og høyere utdanning.

Målgruppe:
Vitenskapelig og administrativt ansatte innenfor høyere utdanning og forskning, ved universiteter, høyskoler og institutter, politikere, beslutningstakere og media. I tillegg har bladet lesere i museums- og kulturminnevernsektoren.

Annonsering på nett:

Toppbanner (980 x 150, 580 x 400 mobil)per uke: Kr 7 990.-
Big board(580 x 400)per uke: Kr 4 280.-
Stilling ledigStillingen ligger ute til søknadsfristens utløp7 990.-

Alle priser er oppgitt ekskl. mva.

Fakta:

Brukere: 43293
Sidevisninger: 81316

Reklamasjonsretten bortfaller dersom materiellfristen ikke overholdes.Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.
NB! Tilleggsomkostninger ved annet/uferdig materiell belastes kunden.

Informasjon

Annonse

bilde av selger

Selger: Marie Fjeld
Telefon: +47 919 03 597
marie@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
2 uker før utgivelse.