Våre nettsteder

Jordmorforeningen.no

På jordmorforeningen.no treffer du arbeidsgivere som trenger din kompetanse som jordmor.

Jordmorforeningen sin egen stillingsportal samler ledige jordmorstillinger på ett sted.

Her kan du gjøre din stillingsannonse synlig hos Den norske jordmorforening.

Stillingsportalen ble i samarbeid med Salgsfabrikken publisert 25. januar i år.

Portalen har ført til økt trafikk på både hjemmesiden til Jordmorforeningen og flere besøkende på facebook. 

Gjør din stillingsannonse synlig hos Den norske jordmorforening!

Din stillingsannonse blir publisert og eksponsert på jordmorforeningen.no og på facebook dersom dette er ønskelig.

Facebooksiden har over 5 600 unike brukere.

Priser

Pris per stilling på stillingsportalen: 4.040,-

For publisering på facebook: 1.125,-

Informasjon

Annonse

bilde av selger

Selger: Britt Fossum
Telefon: +47 919 03 297
britt@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
14 dager før materiellfrist