Det er i krisetider vi får testet om dream-teamet virkelig fungerer!

Pensjonisten + Salgsfabrikken = Dream-team.
På hver eneste utgave i år har vi fullsolgt Pensjonisten.
30 blanke annonsesider skal fylles på hver utgave og vi er fullsolgt. Grunnen er at redaktøren og utgiver lager godt lesbart stoff, våre 333.000 lesere gleder seg til hver utgave, og leser magasinet fra omslag til omslag.
I tillegg er kanskje Pensjonisten det beste respons-magasinet på markedet i dag.
Vi har hatt med oss mange av de samme annonsørene i flere år, det beviser det.

Så kom coronaviruset og vi fikk mange avbestillinger / flyttinger fra reiselivsbransjen og andre annonsører som ikke har varer i landet.
Det er da det sterke dream-teamet slår til og viser hva de er gode for.

Vi brettet opp ermene, fant nye kunder som kunne være interessert i våre lesere, jobbet hardt, hadde ide´dugnader og teams-møter med utgiver hver uke, endte igjen på 30 innsolgte sider ! ( egentlig solgte vi nok inn 40 sider !)

Trond Halvard Nedrebø, Harald Olimb Normann, Vivian Karlsen, Britt Fossum og Kikki Valby – stolt av å jobbe sammen med dere ?

Tusen takk – dere er Dream-team av dimensjoner !