Vi har inngått avtale med Naturvernforbundet!

Naturvernforbundet valgte seg Salgsfabrikken som samarbeidspartner på annonsesalg, noe vi er veldig stolte av! Dette innebærer annonsesalg i medlemsmagasinet Natur & Miljø, og senere også på nettsidene til Naturvernforbundet.

Magasinet produseres av en redaksjon som arbeider under pressens plakater. Det utgis to fyldige utgaver i året, med en egen temaseksjon hver gang som setter søkelys på et aktuelt miljøtema. Første utgave ble utgitt 2.mai, og neste kommer 5.desember!

Naturvernforbundet er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon med 41 000 medlemmer og 100 lokallag over hele landet. Den omfattende lokale aktiviteten er organisasjonens stolthet. Arbeid direkte opp mot myndigheter både lokalt og nasjonalt er en sentral arbeidsmetode for Naturvernforbundet, og organisasjonen har vært med å kjempe fram mange av de lovene som i dag er avgjørende for beskyttelse av naturen.

Det klassiske naturvernet med bevaring av naturområder og arter er fortsatt et kjerneområde for organisasjonen, men arbeidet med klima, energi og samferdsel har blitt stadig mer omfattende og er nå en sentral del av Naturvernforbundets arbeid.

Vi gleder oss til å starte samarbeidet med denne viktige aktøren innen miljø- og naturvern.

Du kan lese mer om Natur & Miljø her