Vårt mål er å sørge for at vi lykkes sammen

Vi er takknemlige for vårt gode samarbeid med Bioingeniøren

Vi tror at tett og godt samarbeide med utgivere fører til gode resultater.

Vi er derfor veldig takknemlige for gode ord fra våre oppdragsgivere.

Svein A. Liljebakk, Ansvarlig redaktør i Bioingeniøren sier følgende:

«Salgsfabrikken er en god samarbeidspartner. Effektive og profesjonelle, med meget gode salgsresultater. Anbefales på det sterkeste.»

Bioingeniøren – Tidsskrift for NITO Bioingeniørfaglig institutt

Bioingeniøren er et vitenskapelig tidsskrift for bioingeniører og andre ansatte ved medisinske laboratorier. Bioingeniørene har hovedansvaret for det tekniske arbeidet i medisinske laboratorier.

Wenche Huser Sund
“Dagli’ gleder” i Salgsfabrikken