Salgsfabrikken kjøper fagbladet Idrett & Anlegg fra Ask Media

Idrett & Anlegg er et fagblad om idrettspolitikk og idrettsanlegg. Dette er en informasjonkanal for alle som planlegger, bygger eller drifter idrettsanlegg.

«Vi fortsetter videre med Georg Mathisen som redaktør. Han kjenner bransjen og skriver godt, så vi gleder oss til et tettere samarbeide med Georg», sier Wenche Huser Sund.

Bladet har 6 utgaver i året og passer godt sammen med et annet fagblad vi eier og utgir – Utemiljø.

Barbro Sund blir den nye medieselgeren på magasinet. Barbro er idrettsjente – hun har gått på idrettslinja på Øvrebyen i Kongsvinger og gleder seg til å kontakte annonsørene.

Tema i de to neste utgavene er:

Utgave nr. 5 utkommer 14. oktober, dead-line er 26. september.

Her skal det skrives om Energisparing – som jo er viktig fokus for alle som drifter store idrettsanlegg om dagen,

I tillegg skal vi ha fokus på riktige Sportsgulv.

Utgave nr. 6 utkommer 9. desember, dead-line er 21. november.

Her skal vi blant annet ha fokus på Garderobeanlegg.

Vi ser frem til å være med og utvikle bladet fremover.

Vi har inngått et samarbeide med Kurer Grafisk på Kongsvinger v/ Tina Meldahl. Tina lager ny layout på bladet og har utformet nye nettsider som blir lansert i dag.

Wenche Huser Sund
“Dagli’ gleder” i Salgsfabrikken