Wenche har tatt DISC sertifisering

Daglig leder Wenche Huser Sund har gått på kurs – og tatt sertifisering i DISC.

DISC er et atferdsanalyse verktøy som ofte brukes når vi skal sette sammen sterke og gode team.

DISC analysen kan brukes for å bli bedre kjent med seg selv og de du tilbringer tid sammen med daglig.

Wenche har brukt DISC i mange år og er nå sertifisert og kan kjøre kurs og samlinger både internt og eksternt på dette tema.
For alle som er opptatt av utvikling – er dette kjempespennende.

Vi starter opp med Salgsfabrikken til høsten  – dette blir en del av Selgerskolen vår, sier Wenche Huser Sund – “Dagli’ gleder” i Salgsfabrikken

Utdrag fra 360Vest As sine sider:

«Lederskap, Team- og Prosjektledelse, Relasjonssalg og H2H – Human to Human

360 Vest AS lærer deg hvordan du ferdes og personlighet påvirker deg i møte med andre mennesker. DISC vil hjelpe deg og din virksomhet til å avdekke ditt, medarbeidere og andre sitt potensiale. Du får bekreftet dine og andres atferdsmessige styrker, begrensninger, utviklingsområder, motivasjon og lederegenskaper.
Hva koster:

• Samarbeidsproblemer og personlige konflikter
• Mistrivsel, stagnasjon og frustrasjon
• En feilrekruttering, feil person på feil sted og høy turn-over
• Dårlig intern kommunikasjon, samhandling og service
• Manglende produktivitet, ineffektivt team og møter
• Høyt sykefravær og på familieforhold berøres
• Dårlig ledelse og manglende coaching
• Tapt salg pga. manglende tilpasning og dårlig relasjon

DISC ble lansert på verdensmarkedet i 1994 og baserte seg på DISC -modeller som ble utviklet i over 80 år siden av William M. Marston – Harvard, Ph.D.
DISC er en veldig brukervennlig og kostnadseffektiv nettbasert analyseanalyser som gir deg tilgang til verdens mest brukte og kjente begrepsapparat for å forstå og arbeide med atferd.

Per i dag bruker 4000 personer i Norge vårt verktøy

Bruksområder: Organisasjonsutvikling, Leder- og Team- og Prosjektutvikling, Rekruttering, Medarbeiderutvikling, Salg, Service og kundebehandling, Karriereutvikling, Coaching, Omplassering- og Nedbemanning.»