Utemiljonytt.no 2021

Buskap 2021
21. oktober 2020
Fuglehunden 2021
21. oktober 2020

Utemiljø retter seg mot alle profesjonelle aktører i grønn sektor.

Magasinet presenterer nyheter innenfor vei, anlegg, park og idrett – og gir informasjon om drift, vedlikehold og utvikling av parker og grøntområder.

Målgruppe:

• Gartnere/anleggsgartnere
• Landskapsarkitekter
• Entreprenører
• Privat og offentlig eiendomsforvaltning
• Ingeniører, teknisk ansvarlige, anleggs-ansvarlige i stat/kommune og privat sektor
• Greenkeepere
• Kirketjenere/-verger
• Ledere/vaktmestere i borettslag
• Utemiljøansvarlige på skoler, i barnehagerog idrettsanlegg

Vi har 10.000 unike brukere i måneden.

Priser

 

Toppbanner 1099 x 237 px. Synlig øverst på alle sider 10.300.-
Skyskraper 500 x 1000 px. Synlig på høyre side på alle sider og saker 9.100.-
Artikkelboard 500 x 500 px. Synlig på alle sakerKan ligge høyre-, venstre eller midtstilt. Kan ha tekst rundt eller ha linjen helt for seg selv. 11.900.-

Byråprovisjon: 5%

Reklamasjonsretten bortfaller dersom materiellfristen ikke overholdes.Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.
NB! Tilleggsomkostninger ved annet/uferdig materiell belastes kunden.

Utgiver:

Salgsfabrikken AS
Tlf.: 90 11 91 21
kikki@salgsfabrikken.no

Annonsesalg:

Salgsfabrikken AS


Selger: Kikki Valby
Telefon: +47 901 19 121
E-post: kikki@salgsfabrikken.noSelger: Vidar Hovind
Telefon: +47 900 52 210
E-post: vidar@salgsfabrikken.no