Våre magasiner

Utemiljø

Utemiljø retter seg mot alle profesjonelle aktører i grønn sektor. Magasinet presenterer nyheter innenfor vei, anlegg, park og idrett – og gir informasjon om drift, vedlikehold og utvikling av parker og grøntområder.

Målgruppe:
• Gartnere/anleggsgartnere
• Landskapsarkitekter
• Entreprenører
• Privat og offentlig eiendomsforvaltning
• Ingeniører, teknisk ansvarlige, anleggs- ansvarlige i stat/kommune og privat sektor
• Greenkeepere
• Kirketjenere/-verger
• Ledere/vaktmestere i borettslag
• Utemiljøansvarlige på skoler, i barnehager og idrettsanlegg

Utgivelsesplan 2024

UtgaveMateriellfristUtgivelse
1. Drift og vedlikehold / Maskiner og verktøy6. februar27. februar
2. Vann / Stein11. mars3. april
3. Grønn helse / Gjenbruk og gjenvinning2. mai22. mai
4. Utelys / Trepleie22. august12. september
5. Utdanning og rekruttering til bransjen /
Maskiner og verktøy
17. oktober7. november

Formater og priser

FormatSaltsflate i mmUtfallende i mmPris
1/1 side180 x 262,5210 x 297 + 319.795,-
Oppslag390 x 262,5420 x 262,5 + 329.480,-
Bakside210 x 240 + 323.530,-
2. og 3. omslag180 x 262,5210 x 297 + 321.855,-
1/2 side stående / liggende88 x 262,5 / 180 x 13013.320,-
1/4 side stående / liggende88 x 130 / 180 x 63,59.415,-
1/8 side88 x 63,55.780,-

Byråprovisjon: 5 %

Andre størrelser etter avtale.
Bilag / midtinnstikk – pris etter avtale.

Reklamasjonsretten bortfaller dersom materiellfristen ikke overholdes.
Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig. NB! Tilleggsomkostninger ved annet/uferdig materiell belastes kunden.

Utemiljø – også på nett:

utemiljo24.no

Teknisk data

Annonse

bilde av selger

Selger: Markus Andresen
Telefon: +47 919 03 289
markus@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
14. dager før materiellfrist