Våre magasiner

Utemiljø

Utemiljø retter seg mot alle profesjonelle aktører i grønn sektor. Magasinet presenterer nyheter innenfor vei, anlegg, park og idrett – og gir informasjon om drift, vedlikehold og utvikling av parker og grøntområder.

Målgruppe:
• Gartnere/anleggsgartnere
• Landskapsarkitekter
• Entreprenører
• Privat og offentlig eiendomsforvaltning
• Ingeniører, teknisk ansvarlige, anleggs- ansvarlige i stat/kommune og privat sektor
• Greenkeepere
• Kirketjenere/-verger
• Ledere/vaktmestere i borettslag
• Utemiljøansvarlige på skoler, i barnehager og idrettsanlegg

Utgivelsesplan 2023

UtgaveUtgivelseMateriellfrist
1. Stein og betong i uterom – Trepleie16. februar26. januar
2. Utemøblering – Lekeplasser23. mars02. mars
3. Parker og Grøntanlegg – Beplantning04. mai13. april
4. Vannanlegg i utemiljø – Vei og gangveier08. juni19. mai
5. Overvannshåndtering – Aktivitetsanlegg28. september07. september
6. Belysning – Utstyr & maskiner – Vinterklargjøring02. november12. oktober

Priser og formater

FormatMål i mmPris
Oppslag370 x 265mm27 550
1/1 side185 x 265mm18 500
1/2 side185 x 130 mm / 92 x 265 mm12 450
1/4 side92 x 130 mm / 185 x 63 mm8 800
1/8 side92 x 63 mm5 400
Bakside185 x 223 mm21 990

Andre størrelser etter avtale. Bilag / midtinnstikk – pris etter avtale.

Reklamasjonsretten bortfaller dersom materiellfristen ikke overholdes.
Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig. NB! Tilleggsomkostninger ved annet/uferdig materiell belastes kunden.

Utemiljø -også på nett:

http://www.utemiljonytt.no/

Teknisk data

Annonse

bilde av selger

Selger: Monica Torp
Telefon: +47 457 22 783
monica@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist
To uker før materiellfrist