Utemiljø – vårt eget magasin – har fått nye lesertall