Utemiljø 2021

Bestenotering i Buskap – tross korona
29. september 2020
Risørmagasinet 2021
30. september 2020

Utemiljø retter seg mot alle profesjonelle aktører i grønn sektor. Magasinet presenterer nyheter innenfor vei, anlegg, park og idrett – og gir informasjon om drift, vedlikehold og utvikling av parker og grøntområder.

Målgruppe:
• Gartnere/anleggsgartnere • Landskapsarkitekter • Entreprenører • Privat og offentlig eiendomsforvaltning • Ingeniører, teknisk ansvarlige, anleggs- ansvarlige i stat/kommune og privat sektor • Greenkeepere • Kirketjenere/-verger • Ledere/vaktmestere i borettslag • Utemiljøansvarlige på skoler, i barnehager og idrettsanlegg

Utgivelsesplan 2021

Utgave #
Utgivelse Materiellfrist
1. Stein i uterom 16. 02 20. 01
2. Lekeplasser og parker 16. 03 19. 02
3. Møblering og belysning 20. 04 26. 03
4. Grøntanlegg 01. 06 07. 05
5. Overvannsproblematikk 31. 08 06. 08
6. Redskap og utstyr til bransjen 19. 10 24. 09

Priser og formater

Format Mål i mm
Pris
Oppslag 370 x 265mm 24 990
1/1 side 185 x 265mm 16 880
1/2 side 185 x 130 mm 11 290
1/4 side 92 x 130 mm / 185 x 63 mm 8 100
1/8 side 92 x 63 mm 4 900
Bakside 185 x 223 mm 19 990

Andre størrelser etter avtale. Bilag / midtinnstikk – pris etter avtale.

Reklamasjonsretten bortfaller dersom materiellfristen ikke overholdes.
Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig. NB! Tilleggsomkostninger ved annet/uferdig materiell belastes kunden.

Utemiljø -også på nett:

http://www.utemiljonytt.no/

Bladet er trykket på bestrøket papir, stiftet og i fire farger.
Utemiljø har 6 utgivelser i året. og 21.000 lesere.

Utgiver:
Salgsfabrikken AS
Tlf.: 90 11 91 21
kikki@salgsfabrikken.no

Abonnement:
Pr. år: 595,- + mva

Annonsesalg:

Salgsfabrikken AS


Selger: Ann-Kristin Valby
Telefon: +47 901 19 121
E-post: kikki@salgsfabrikken.no

Teknisk data:

Bladformat: A4
Satsflate: 190 x 265 mm
Antall spalter: 3
Spaltebredde: 55mm
Ferdiggjøring: Stiftet
Utfallende trykk: Ja
Raster omslag: 60 linjer
Raster innmat: 60 linjer
Papir omslag: 150 g bestrøket
Papir innmat: 115 g bestrøket
Materiell digitalt: PDF-fil med høyoppløst CMYK-bilder (300 dpi). Fonter må være embedded.

Digital overføring: kikki@salgsfabrikken.no
Avbestillingsfrist: 4 uker før utgivelse