Utemiljø 2020

Tidsskrift for Jordmødre 2020
13. november 2019
Salgsfabrikken og Brannfaglig Fellesorganisasjon
15. november 2019

Utemiljø retter seg mot alle profesjonelle aktører i grønn sektor. Magasinet presenterer nyheter innenfor vei, anlegg, park og idrett – og gir informasjon om drift, vedlikehold og utvikling av parker og grøntområder.

Målgruppe:
• Gartnere/anleggsgartnere • Landskapsarkitekter • Entreprenører • Privat og offentlig eiendomsforvaltning • Ingeniører, teknisk ansvarlige, anleggs- ansvarlige i stat/kommune og privat sektor • Greenkeepere • Kirketjenere/-verger • Ledere/vaktmestere i borettslag • Utemiljøansvarlige på skoler, i barnehager og idrettsanlegg

Utgivelsesplan 2020

Utgave #
Utgivelse Materiellfrist
1 10. februar 20. januar
2 16. mars 21. februar
3 23. april 27. mars
4 02. juni 13. mai
5 04. september 14. august
6 20. oktober 30. september

Priser og formater

Format Mål i mm
Pris
Oppslag 185 x 265 mm (210 x 297 mm + 3 mm utfall 213 x 300 mm) 24 990
1/1 side 210 x 297 mm + 3 med mer utfallende 16 880
1/2 side 92 x 265 mm / 185 x 130 mm 11 290
1/4 side 92 x 130 mm / 185 x 63 mm 8 100
1/8 side 92 x 63 mm 4 900
2. omslag 18 880

Andre størrelser etter avtale. Bilag / midtinnstikk – pris etter avtale.

Reklamasjonsretten bortfaller dersom materiellfristen ikke overholdes.
Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig. NB! Tilleggsomkostninger ved annet/uferdig materiell belastes kunden.

Utemiljø -også på nett:

www.utemiljø.no

Bladet er trykket på bestrøket papir, stiftet og i fire farger.
Utemiljø har 6 utgivelser i året. og 21.000 lesere.

Utgiver:
Salgsfabrikken AS
Tlf.: 90 11 91 21
kikki@salgsfabrikken.no

Abonnement:
Pr. år: 595,- + mva

Annonsesalg:

Salgsfabrikken AS


Selger: Vivian
Telefon: +47 919 03 397
E-post: vivian@salgsfabrikken.no

Teknisk data:

Bladformat: A4
Satsflate: 190 x 265 mm
Antall spalter: 3
Spaltebredde: 55mm
Ferdiggjøring: Stiftet
Utfallende trykk: Ja
Raster omslag: 60 linjer
Raster innmat: 60 linjer
Papir omslag: 150 g bestrøket
Papir innmat: 115 g bestrøket
Materiell digitalt: PDF-fil med høyoppløst CMYK-bilder (300 dpi). Fonter må være embedded.

Digital overføring: kikki@salgsfabrikken.no
Avbestillingsfrist: 4 uker før utgivelse