Tidsskrift for Jordmødre 2021

Advokatbladet 2021
20. oktober 2020
Hud & Helse 2021
21. oktober 2020

Tidsskrift for Jordmødre er et faglig forum som skal inspirere, informere, diskutere og gi faglig påfyll til landets jordmødre.

Utgivelsesplan 2021

Utgave #
Utgivelse Materiellfrist
1/2020 27. januar 05. januar
2/2020 24. februar 24. januar
3/2020 14. april 12. mars
4/2020 19. mai 16. april
5/2020 22. juni 21. mai
6/2020 27. august 07. juli
7/2020 21. september 20. august
8/2020 26. oktober 24. september
9/2020 30. desember 29. oktober

Annonsepriser 2021

Format Mål i mm
Pris
1/1 side 163 x 215 (210 x 270 + 3) 12 100
2. omslagsside 163 x 215 (217 x 270 + 3) 14 620
1/1 bakside (210 x 210 + 3) 15 225
1/2 side stående 81,5 x 163 (105 x 270 + 3) 9 345
1/2 side liggende 163 x 107 (210 x 135 + 3) 9 345

Stillingsannonser

Gjør din stillingsannonse synlig hos Den norske jordmorforening! Din stillingsannonse blir publisert og eksponsert i følgende kanaler hos oss: www.jordmorforeningen.no

Facebook – med over 3 000 følgere. Dette er inkludert i prisen. Det er også mulig å bestille annonser kun for nettet. Stillingsannonse kun for nett: 3 600,

Byråprovisjon: 3,5%
Abonnementspris: 500,- Norge og Norden 600,- resten av verden

Opplag:

Frekvens: 9 utgaver
Opplag: 2 523 eks.

Utgiver:

Den norske jordmorforening
Grensen 9A
0159 Oslo

Annonsesalg:

Salgsfabrikken AS


Selger: Britt Fossum
Telefon: +47 919 03 297
E-post: britt@salgsfabrikken.no

Annonsemateriell:

Annonsene sendes som høyoppløst pdf til lena@salgsfabrikken.no.
Bilder bør ha minst 300 dpi og alle farger skal være i CMYK.