Tidsskrift for Jordmødre 2020

Fagbladet 2020
13. november 2019
Salgsfabrikken og Brannfaglig Fellesorganisasjon
15. november 2019

Tidsskrift for Jordmødre er et faglig forum som skal inspirere, informere, diskutere og gi faglig påfyll til landets jordmødre.

Utgivelsesplan 2020

Utgave #
Utgivelse Materiellfrist
1/2020 30. januar 9. januar
2/2020 5. mars 13. februar
3/2020 2. april 12. mars
4/2020 28. mai 7. mai
5/2020 25. juni 4. juni
6/2020 3. september 13. august
7/2020 8. oktober 7. september
8/2020 5. november 5. oktober
9/2020 7. desember 6. november

Annonsepriser 2020

Format Mål i mm
Pris
1/1 side 163 x 215 (210 x 270 + 3) 11 525
2. omslagsside 163 x 215 (210 x 270 + 3) 13 925
1/1 bakside (210 x 210 + 3) 14 500
1/2 side stående 81,5 x 163 (105 x 270 + 3) 8 900
1/2 side liggende 163 x 107 (210 x 135 + 3) 8 900

Stillingsannonser

Gjør din stillingsannonse synlig hos Den norske jordmorforening! Din stillingsannonse blir publisert og eksponsert i følgende kanaler hos oss: www.jordmorforeningen.no

Facebook – med over 3 000 følgere. Dette er inkludert i prisen. Det er også mulig å bestille annonser kun for nettet. Stillingsannonse kun for nett: 3 600,

Byråprovisjon: 3,5%
Abonnementspris: 500,- Norge og Norden 600,- resten av verden

Opplag:

Frekvens: 9 utgaver
Opplag: 2 523 eks.

Utgiver:

Den norske jordmorforening
Grensen 9A
0159 Oslo

Annonsesalg:

Salgsfabrikken AS


Selger: Britt Fossum
Telefon: +47 919 03 297
E-post: britt@salgsfabrikken.no

Annonsemateriell:

Annonsene sendes som høyoppløst pdf til lena@salgsfabrikken.no.
Bilder bør ha minst 300 dpi og alle farger skal være i CMYK.