Salgsfabrikken utgir nytt magasin

Nytt Næringslivsmagasin for Kongsvingerregionen. 

Opplag 10.000 ex – som sendes til alle bedriftsledere og HR avdelinger i alle bedrifter i Elverum, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Nord-Odal, Sør-Odal og Nes.

Magasinet lanseres den 18. november på et arrangement for ungdom som ønsker å flytte hjem til vår region. 

Her er det mange som ønsker seg jobb i distriktet vårt.

Det går samme dag ut til alle bedrifter som nevnt fra Elverum til og med Nes, alle bedrifter i 9 kommuner.

I magasinet vil vi løfte frem gode historier om suksessbedrifter i regionen – og dem er det mange av! 

Tidligere ordfører i Grue, Wenche Huser Sund, brenner for et levende næringsliv. I dag leder hun Salgsfabrikken på Kirkenær.  Salgsfabrikken står som utgiver av vårt nye næringslivsmagasin. Wenche er overbevist om at magasinet vil ha positive ringvirkninger for næringslivet i Kongsvingerregionen. Ved å få frem at mange lykkes, vil flere tørre å prøve seg, næringslivet vil vokse, det vil bli lettere å få tak i folk og flere vil bosette seg i området.  

– Ikke minst er det morsommere å drive i et område hvor det skjer mye, ivrer Wenche.  

Hva ønsker du at magasinet skal inneholde? Har du tips til vår redaktør, så sender du en mail til
eva@salgsfabrikken.no

Tips oss gjerne om bedrifter eller næringslivsledere du synes fortjener omtale!  

Målet vårt er at magasinet blir så godt mottatt at vi kan komme med 2 -4 utgaver i året.

Hvis du ønsker å annonsere, så er det mulig.