Salgsfabrikken utgir nytt magasin – Drivhuslykke

Utemiljonytt.no 2020
13. desember 2019
Rekord!
23. desember 2019

Salgsfabrikken utgir nytt magasin – Drivhuslykke

Over hele landet vårt bygges det drivhus og hagestuer som aldri før – så vi vil lage et eget magasin som omhandler nettopp dette :

Bladet skal omhandle

Drivhus, paviljonger, vinterhager og terrasser.

Det gir inspirasjon og ideer til hvordan du kan bygge og få det stedet du ønsker deg.

Opplaget er 10.000 ex, og sendes ut med Utemiljø og andre magasiner så vi treffer folk som bor i enebolig og har stor hage.

Utkommer 16. mars og har en materiellfrist den 23. februar.