Salgsfabrikken har tatt over salget på Advokatbladet

Til utgivere av magasiner og nettsteder
10. september 2019
Pensjonisten 2020
4. november 2019

Salgsfabrikken AS overtar Advokatbladet, Advokatbladet.no og advokatjobb.no fra og med 1.10.2019

Bladet har et opplag på ca 11.000 og har i overkant av 26.000 lesere.
Det er det ledende bladet for advokater og jurister.
Det er 12 utgaver pr. år.

Vi gleder oss til å starte et godt samarbeide med utgiver av Advokatbladet.