Salgsfabrikken har flyttet inn i Drengestua på Grøset Herregård.