Salgsfabrikken er stolt av å være sertifisert som Great Place to Work-bedrift!

Gjennom en omfattende medarbeiderundersøkelse har de ansatte i Salgsfabrikken sagt klart i fra at de opplever arbeidsplassen som god i henhold til en global standard som måler troverdighet, stolthet, tillit, rettferdighet, respekt og fellesskap.

Vi jobber for å skape en arbeidsplass hvor folk gleder seg til å gå på jobb og hvor alle føler seg sett og verdsatt. Når våre ansatte så entydig gir tilbakemelding om at vi lykkes med det målet, blir vi både stolte og rørt, sier Wenche Huser Sund og Øyvind Hammer.

Som en del av sertifiseringen bes de ansatte om å besvare en undersøkelse hvor de presenteres for en rekke påstander som de skal ta stilling til om de kjenner seg igjen i. Undersøkelsen besvares anonymt.

Vi er spesielt stolte av at 100% av våre medarbeidere mener at:

  • Ledelsen viser en oppriktig interesse for meg som person, ikke bare som ansatt.
  • Mitt arbeid betyr noe spesielt for meg, – det er ikke «bare en jobb».
  • Jeg ønsker å jobbe her i lang tid.
  • Jeg er stolt av å fortelle andre at jeg jobber her.
  • Som ny i denne virksomheten føler man seg velkommen.

Ledelsen kan ikke alene bestemme at arbeidsplassen skal være godt sted å være. Arbeidsmiljøet er summen av hva hver og en av de ansatte er villig til å bidra med i hverdagen, sier Wenche.

Til syvende og sist lever vi av resultater, og vi tror at den beste måten å oppnå dem på er gjennom å jobbe hardt og ha det gøy sammen. Også er det viktig å huske på at vi ikke skal jobbe så hardt at vi glemmer å ha det gøy, og heller ikke ha det så gøy at vi glemmer å jobbe.

De siste årene har Salgsfabrikken vært gjennom en voldsom vekst, både i omsetning og antall ansatte. I 2021 ble bedriften kåret til Gasellebedrift for tredje gang, flyttet til nye lokaler og doblet antall ansatte. Selv om dette er positivt, gir det samtidig et voldsomt trykk på organisasjonen. At vi samtidig har klart å skape en Great Place To Work-kultur skyldes at alle ansatte er fleksible, endringsvillige og rause. Vi kommer heller ikke utenom at våre oppdragsgivere er viktige bidragsytere til vår kultur. De inspirerer oss ved å lage markedsledende magasiner og nettsteder, og utfordrer oss til å bidra i deres utvikling. At vår suksess er så nært knyttet til deres suksess, gjør at vi i Salgsfabrikken føler oss som en del av noe mye større. Det gir mening i hverdagen.

Basert på Great Place To Work sine globale standarder for kultur og ledelse utmerker Salgsfabrikken seg sammenlignet med andre organisasjoner på denne størrelsen. Sertifiseringen er et tydelig bevis på at Salgsfabrikken har lykkes med å skape en tillitsbasert organisasjonskultur og ledelse.

– Jannik Krohn Falck, Administrerende Direktør i Great Place To Work.