Salgsfabrikken AS har overtatt annonsesalget for Frimurerbladet.

Vi er godt i gang etter sommerferien
6. august 2019
Vi er klare for høstjakten!
6. september 2019

Frimurerbladet utgis av Den Norske Frimurerorden og sendes ut 4 ganger i året til Ordenens mer enn 19.000 medlemmer.

Det er dokumentert at bladet leses av familiemedlemmer, venner og bekjente, slik at den effektive målgruppen totalt kan sies å ligge på ca. 40.000 lesere. Lesergruppen utgjør en attraktiv og kjøpesterk målgruppe som kun nås samlet gjennom Frimurerbladet