Risørmagasinet 2021

Utemiljø 2021
30. september 2020
Kudos til Øyvind og Vidar
1. oktober 2020

Utgivelsesplan 2021

Utgave #
Utgivelse Materiellfrist

Priser og formater

Format Mål i mm
Pris

Andre størrelser etter avtale. Bilag / midtinnstikk – pris etter avtale.

Reklamasjonsretten bortfaller dersom materiellfristen ikke overholdes.
Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig. NB! Tilleggsomkostninger ved annet/uferdig materiell belastes kunden.

Utgiver:
Salgsfabrikken AS
Tlf.: 90 11 91 21
kikki@salgsfabrikken.no

 

Annonsesalg:

Salgsfabrikken AS


Selger: Wenche Huser Sund
Telefon: +47 90 61 63 07
E-post: huser@salgsfabrikken.no

Teknisk data:

 

Digital overføring: kikki@salgsfabrikken.no
Avbestillingsfrist: 4 uker før utgivelse