Rekord i Pensjonisten

Godt Nytt År
3. januar 2017
Salgsrekord
18. september 2017

Tidenes rekord i Pensjonisten!

Utgave 1 i 2017 var utsolgt lenge før deadline og noterte høyeste omsetning noensinne.

 

“Vi ser at profesjonelle innkjøpere av annonser har vært tidlig ute for å sikre gode plasseringer på print i 2017 og vi er allerede i god gang med å fylle opp vårens utgaver av Pensjonisten.” sier Britt Fossum.
Hun er inne i sitt tiende år som annonseselger for Pensjonistforbundets medlemsblad. Britt opplever at flere og flere ønsker å ha printannonser som en prioritert del av sin mediemiks.

img_6809

Frode Frantzen og Vivian Karlsen utgjør resten av teamet som har ansvaret for de kommersielle annonsene i Pensjonisten.

Frode Frantzen og Vivian Karlsen utgjør resten av teamet som har ansvaret for de kommersielle annonsene i Pensjonisten.

Alle tre er enige om at det er en endret bevissthet om hvem pensjonistene er. Mange har tenkt på pensjonister som en lite viktig kundegruppe. Dette skyldes nok den stereotype oppfatningen av en pensjonist, som en tøffelvandrende, fyrstekakespisende, utslitt og livsmett bestefar/mor med livet bak seg.

Sannheten er en ganske annen; Pensjonistene er en voksende gruppe som aldri har vært i bedre form. De reiser mer og til flere destinasjoner enn noensinne, har høy kjøpekraft og bruker penger på seg selv og familien. Pensjonistene står for eksempel for 25% av nybilsalget i Norge.
”Leserundersøkelsen i 2016 viste at flertallet av våre lesere oppfatter annonser som relevante og de vies derfor god oppmerksomhet” sier Vivian.

Frode følger opp: ”Uansett om annonsøren vil ha trafikk i butikk, på telefonen eller på sin nettside, må de nå fram i annonse-støyet. Den unike oppmerksomheten de får fra leseren, av et magasin som holdes i hendene, skaper omsetning der de ønsker det.”

 

Pensjonisten har et opplag på 207 000 eksemplarer som når helt frem til kaffebordet til mer enn 350 000 kjøpesterke pensjonister.