Pensjonisten 2020

Salgsfabrikken har tatt over salget på Advokatbladet
7. oktober 2019
Fuglehunden 2020
4. november 2019

Pensjonistene er det «grå gullet». Sprekere enn noensinne, reiser som aldri før, har stor kjøpekraft og bruker penger! I aldersgruppen 65–74 år vurderer 15 prosent å kjøpe bil de nærmeste to årene. Blant de potensielle bilkjøperne planlegger halvparten å kjøpe ny bil.

Pensjonisten trykkes i et opplag på 225 000, og ifølge Kantar Media Fagpresse når du 333 000 kjøpesterke lesere og kunder ni ganger i året. Magasinet informerer om pensjoner, arv, økonomi, helse, nye produkter, behandlingstilbud, nye boformer, fritidstilbud og reiser. Forskning relatert til eldre er også et viktig tema.

I en leserundersøkelse fra Norstat havnet magasinet Pensjonisten blant de 15 beste ut ifra effektbasens 2000 tester. Pensjonisten får samme oppmerksomhet som IKEA-katalogen!

Pensjonisten står fram som et tydelig, modig og fremoverlent magasin. Pensjonistforbundet har mer enn 250 000 medlemmer, arbeider aktivt med eldrepolitikk og verving av medlemmer.

Utgivelsesplan 2020

Utgave #
Utgivelse Materiellfrist
1 29. januar 3. januar
2 26. februar 31. januar
3 1. april 6. mars
4 13. mai 17. april
5 24. juni 29. mai
6 19. august 21. juni
7 23. september 28. august
8 28. oktober 2. oktober
9 25. november 30. oktober

 


Utgivelsesdato viser til første datoen.
Hos alle leserne 3–4 dager senere (skyldes det store opplaget).

Priser og formater

Format Mål i mm
Pris
Bakside 79 900 kr.
2./3. omslag 75 900 kr.
1/1 side 204 x 277 mm legg til 3 mm for skjæring 66 900 kr.
2/1 side (oppslag) 408 x 277 mm legg til 3 mm for skjæring 131 900 kr.
1/2 side 87,5 x 237 / 180 x 116 mm 36 900 kr.
1/4 side 87,5 x 116 21 900 kr.
1/8 side 87,5 x 55,5 21 900 kr.

Bilag og punktlim etter avtale
Byråprovisjon:  2%
Formidlingsgodtgjørelse:  1,5 %

Prisene gjelder for ferdig materiell eks. mva.
Avbestillingsfrist: To uker før materiellfrist

Utgivelser: 9 ganger per år
Opplag: 221 643*

*Innrapportert gjennomsnittsopplag
fra og med nr. 5 – 18 til og med nr. 4 – 19.
Dette opplagstallet er ikke bekreftet.

Ansvarlig utgiver:

Pensjonistforbundet

Torggata 15, 0181 Oslo
Tlf: 22 34 87 70
Internett: www.pensjonistforbundet.no

Redaktør: Trond Halvard Nedrebø
trond.nedrebo@pensjonistforbundet.no

Annonsesalg:

Salgsfabrikken AS


Selger: Britt Fossum
Telefon: +47 919 03 297
E-post: britt@salgsfabrikken.noSelger: Vivian Karlsen
Telefon: +47 919 03 397
E-post: vivian@salgsfabrikken.no