Pensjonisten 2019

Tidsskrift for jordmødre 2019
3. mars 2019
Jakt 2019
4. mars 2019

Pensjonisten

Pensjonistene er det «grå gullet». De er sprekere enn noensinne, reiser som aldri før, har stor kjøpekraft og bruker penger! I aldersgruppen 65-74 år av våre lesere har 15 prosent planer om å kjøpe bil de nærmeste to årene. Halvparten av de potensielle bilkjøperne planlegger å kjøpe ny bil.

Pensjonisten trykkes nå i et opplag på 220 000, og du når ifølge Kantar Media Fagpresse 333 000 kjøpesterke lesere og kunder åtte ganger i året. Magasinet informerer om pensjoner, arv, økonomi, helse, nye produkter, behandlingstilbud, nye boformer, fritidstilbud og reiser. Forskning relatert til eldre og deres liv og helse er også viktige temaer for Pensjonisten.

En undersøkelse utført av Kantar Media i april 2018 viser:

91 % synes det som står i Pensjonisten, inklusive annonser, er troverdig.
54 % synes annonsene og nyheter om produkter/tjenester er relevante.
70 % bor i enebolig eller rekkehus.

Ønsker du info medieplan for 2020, ta kontakt med oss på telefon 90 11 91 21

Utgivelsesplan 2019

Nr Materiellfrist Utgivelse*
1 04. januar 30. januar
2 22. februar 20. mars
3 25. mars 25. april
4 16. mai 20. juni
5 14. juni 05. august
6 30. august 25. september
7 27. september 30. oktober
8 31. oktober 27. november
*Datoene viser til første utgivelsesdato.
De siste bladene er ute 4 dager senere (skyldes det store opplaget).

Annonseformater & priser 2019

Format Priser, 4-farger
Bakside 79 200
2./3. omslag 75 600
1/1 side 65 400
2/1 side (oppslag) 128 400
1/2 side 35 800
1/4 side 21 400
1/8 side 12 700
Bilag og punktlim etter avtale
Byråprovisjon 2 %
Formidlingsgodtgjørelse 1,5 %
Prisene gjelder for ferdig materiell eks. mva.
Avbestillingsfrist: to uker før materiellfrist

Fakta

Pensjonisten står fram som et tydelig, modig og fremoverlent
magasin. Pensjonistforbundet har 230 000 medlemmerog driver et meget aktivt vervearbeid!

Utgivelser: 8 ganger per år
Opplag: 213.120*

*Innrapportert gjennomsnittsopplag fra og med nr. 5 – 2017 til og med nr. 4 – 2018. Tallet er ikke endelig bekreftet.

Tekniske data:

Bladformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    204 x 277
Utfallende trykk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Papir 4 siders omslag  . . . 130g/m2 Silk/gloss
Papir innmat  . . . . . . . . . .57g/m2 Grapho Style
Opplag (Godkjent okt. 2018) . . . . . . . . 213.120
Trykt opplag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 000
Trykkeri . . . .  Aller Tryk AS, Taastrup, Danmark

Annonsesalg:

Salgsfabrikken AS
Britt Fossum
Tlf: +47 900 52 210
Epost: britt@salgsfabrikken.no

Vivian Karlsen
Tlf: +47 907 89 961
Epost: vivian@salgsfabrikken.no

Annonsemateriell:

Høyoppløselig PDF (300 ppi) sendes til:
kikki@salgsfabrikken.no
Telefon: +47 901 19 121

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial