Økt omsetning for Bobil og Caravan

Rekord for annonsesalget i Bobil og Caravan!

«Salgsfabrikken overtok annonsesalget til Bobil og Caravan magasinet høsten 2020. 

Etter det har både omsetning og antall sider i magasinet økt – til tross for et corona-tungt annonsemarked. 

Vi trekker spesielt fram at Salgsfabrikken har gitt oss langt større bredde i annonsører. 

Salgsfabrikken har levert resultater betydelig over prognoser og forventninger fra første dag. 

Vi er svært godt fornøyd med jobben de gjør for oss.»- Bjarne Eikefjord, Ansvarlig redaktør i Bobil og Caravan