Norsk Energi 2021

Byggdrifteren 2021
4. januar 2021
Norsk VVS 2021
4. januar 2021

Om bladet

NORSK ENERGI er Norges eldste energitidsskrift. Det er primært et tidsskrift for norsk energiforbrukende industri, men har også mange av sine lesere i departementer, direktorater, konsulentfirmaer, forskningsinstitusjoner, f jernvarmeselskaper, biobrensel- og avfallsselskaper m.m. NORSK ENERGI fokuserer på konkrete prosjekter og nyttig faginformasjon innen områdene energi, miljø og sikkerhet.

 Annonsestørelser og -priser*

Format Mål i mm
Pris
Dobbel 1/1-side 420 x 297 + 3mm 35.000
1/1-side 210 x 297 mm + 3 mm 21.000
1/2-side liggende 185 x 125 mm 16.000
1/2-side stående 90 x 260 mm 16.000
1/4-side liggende 185 x 60 mm 9.000
1/4-side stående 90 x 125 mm 9.000

Utgivelsesplan

 Nr

Materiellfrist

Utgivelse

1

21.feb

17.mar

2

20.mai

16.jun

3

12.aug

08.sep

4

21.okt

17.nov

NYHET

Digitale utgaver Med klikkbare annoser og mulighet for video innarbeidet i annonsen.
* se egen medieplan for digital eksponering her.

 Opplag:

1000

 Annonsemateriell

Format: 210×297 mm, +3 mm. utf., satsflate: 185×260 mm. Trykk: Offset.

Annonsemateriell: høyoppløselig pdf-format m/innbakte fonter. Logo og bilder inkludert. Billedoppløsning: 300 dpi, CMYK. Send annonsemateriellet til: annonse@salgsfabrikken.no

Leveringsadresse bilag: Direct House Fredrikstad AS ved Henning Iversen, Nordkilen 6, 1621 GRESSVIK

Bilag

Pris oppgis på forespørsel

Ansvarlig redaktør

Jan Erik Røine

Annonsesalg:

Salgsfabrikken AS


Selger: Wenche Huser Sund
Telefon: +47 901 19 121
E-post: huser@salgsfabrikken.no