Norges Idrettsforbund og Salgsfabrikken med samarbeidsavtale

Norges Idrettsforbunds nye nettportal for hele Idretts-Norge lanseres straks.
Salgsfabrikken er partner på annonsesalget til nettsidene.

I dag har siden ca 1,5 millioner sidevisninger i måneden, og her kommer trafikken til å øke raskt, i takt med hvor mange særforbunde og idrettslag som blir med i portalen.
Vi kommer til å representere en stor digital annonseplattform for idretts-Norge.

Her kan annonsører være med på annonser gjennomgående på alle sider, eller skreddersy sitt budskap til det enkelte forbund.

https://www.idrettsforbundet.no/digital/annonseplattform/

Salgsfabrikken er ydmyke og stolte over å bli valgt som samarbeidspartner inn i dette spennende prosjekter, som etter hvert kommer med enorme trafikktall.
Og ikke minst er det et løft for både særforbund og idrettsklubber som vil få sin del av kaka når pengene skal fordeles.

– Hvis du ønsker å være med og annonsere, kontakt: huser@salgsfabrikken.no
Mob 906 16 307.

«Vi ser frem til et godt samarbeide med både utgiver og annonsører»,
sier daglig leder Wenche Huser Sund.