Mestern 2021

Dagli gleder Wenche Huser Sund er så stolt av gjengen sin.
13. november 2020
Salgsfabrikken er så stolte og ydmyke over å få samarbeide med Advokatbladet.
26. november 2020

Mestern


Litt om bladet

Mestern distribueres til 16 000 abonnenter – først og fremst til samtlige godkjente, aktive håndverksmestere over hele landet. I tillegg blir bladet sendt til myndigheter, virksomheter og media.

Bladet distribueres som følger

  • Byggfagene 12.156 mestere (85%)
  • Estetiske fag 599 mestere (4%)
  • Bilfag 614 mestere (4%)
  • Verkstedhåndverksfag 313 mestere (2%)
  • Matfag 272 mestere (2%)
  • Møbel- og trefag 267 mestere (2%)
  • Grafiske fag 75 mestere (1%)
  • Totalt 14.313 mestere

Tekniske data

16 000 abonnenter.

Bladformat 210 x 297 mm = A4

Utgivelsesplan

Nr

Materiellfrist

Utgivelse

1

29.01

19.02

2

07.05

28.05

3

10.09

30.09

4

12.11

03.12

Annonsepriser og formater

Oversikt

4 farger

Satsflate

Utfallende

Helside

29.750,-

182 x 238,5

210 x 280

Halvside stående

20.700,-

89 x 238,5

107 x 280

Halvside liggende

20.700,-

182 x 117

210 x 139,7

Kvartside

15.500,-

182 x 57

210 x 79,4

1/8 side

9.100,-

89 x 57

Spesialplassering

Oversikt

4 farger

Satsflate

2. omslag

31.750,-

210 x 280

3. omslag

30.750,-

210 x 280

2/1 side

47.750,-

420 x 280

Bakside

33.800,-

210 x 235

Annonsemateriell
Høyoppløste PDF-filer, der fonter og høyoppløste bilder er inkludert.

Avbestillingsfrist 
3 uker før utgivelse. Avbestilling, rettelser og reklamasjoner må gis skriftlig.

Priser
Alle priser ekskl. moms.
Ved avtaler som brytes vil eventuell rabatt bli etterfakturert.

Trykkeri og design
TRYKKERI: Merkur Trykk
DESIGN og LAYOUT: Merkur Trykk

Annonsesalg:

Salgsfabrikken AS


Selger: Vidar Hovind
Telefon: +47 900 52 210
E-post: vidar@salgsfabrikken.no