Kulde 2021

Bioingeniøren 2021
31. desember 2020
Byggdrifteren 2021
4. januar 2021

Om bladet

 KULDE OG VARMEPUMPER er Norges tidsskrift for kuldeteknikk, airconditioning og varmepumper. Kulde- og varmepumpeteknologien ivaretar svært store verdier for samfunnet, f.eks. innen næringsmiddelproduksjon, prosessindustri, offshore, gass, transport, medisinske systemer, data, idrettsanlegg og inneklima i bygninger. Dessuten spiller denne teknologienen viktig rolle i energiøkonomisering og ivaretakelse av miljøet.

 Målgruppe

Varmepumpeprodusenter, distributører og installatører, kuldeentreprenører og medlemmer i Norsk kjøleteknisk forening.

Annonsestørelser og -priser*

Format Mål i mm
Pris
Dobbel 1/1-side 420 x 297 + 3mm 35.000
1/1-side 210 x 297 mm + 3 mm 21.000
1/2-side liggende 185 x 125 mm 16.000
1/2-side stående 90 x 260 mm 16.000
1/4-side liggende 185 x 60 mm 9.000
1/4-side stående 90 x 125 mm 9.000

Utgivelsesplan

 Nr

Materiellfrist

Utgivelse

1

14.jan

10.feb

2

31.mar

28. apr

3

20. mai

16. jun

4

12.aug

08. sep

5

07.okt

27.okt

6

11.nov

08.des

NYHET

Digitale utgaver Med klikkbare annoser og mulighet for video innarbeidet i annonsen.
* se egen medieplan for digital eksponering her.

 Opplag:

3100

 Annonsemateriell

 Format: 210×297 mm, +3 mm. utf., satsflate: 185×260 mm. Trykk: Offset.Annonse-materiell: høyoppløselig pdf-format m/innbakte fonter. Logo og bilder inkludert. Billedoppløsning: 300 dpi, CMYK. 

Send annonsemateriellet til: annonse@salgsfabrikken.no

REDAKTØR

Jørn Wad | T: 913 67 667 | jorn@nemitek.no

UTGIVER

NemiTek, PB 2843 Tøyen, 0608 Oslo

BILAG

 Pris oppgis på forespørsel

Annonsesalg:

Salgsfabrikken AS


Selger: Ann-Kristin Haugen
Telefon: +47 919 03 557
E-post: ak@salgsfabrikken.no