Hestesport 2020

Fuglehunden 2020
4. november 2019
Frimurerbladet 2020
5. november 2019

Hestesport er Norges største fagblad innen ryttersport og medlemsblad for Norges Rytterforbund som med sine 32 500 medlemmer er det 12. største særforbundet i Norges Idrettsforbund.

Hestesport har som mål å gi et nyansert bilde av norsk og internasjonal ryttersport. Sentralt står også veiledning om ridning og god hestevelferd. Her er også fagartikler, juniorsidene, intervjuer med ryttere og kusker, stevnearrangører og klubber, artikler om avl og mye mer.

Målgruppe:
Av våre lesere er ca. 80% kvinner. 44% er under 20 år.
Ryttere og kusker.
Barn, unge og voksne som deltar på rideskoler og rideleirer.
Medlemmer av andre hesteorganisasjoner i Norge.
Fagfolk innen avl og oppdrett, Veterinærer.
Leverandører av för og utstyr til hest og rytter med mer.

Utgivelsesplan 2020

Utgave #
Utgivelse Materiellfrist
1 14.januar 10.februar
2 16.mars 18.februar
3 27.april 24.mars
4 02.juni 05.mai
5 13.juli 16.juni
6 21.september 25.august
7 02.november 06.oktober
8 07.desember 10.november

 

Annonsepriser i bladet Hestesport 2020

Format Mål i mm
Pris
1/1 side 210 x 297 + 3 mm utfallende 14 750 kr.
1/2 side 185 x 125 / 90 x 260 10 000 kr.
1/3 side 185 x 85 7 000 kr.
1/4 side 185 x 60 / 90 x 125 / 43 x 260 5 000 kr.
1/8 90 x 60 / 43 x 130 3 500 kr.
2. og 3. omslag 210 x 297 + 3mm utfallende 16 500 kr.
Side 3 210 x 297 + 3mm utfallende 16 500 kr.
Bakside 210 x 252 + 3mm utfallende 18 000 kr.
2/1 sider 37 000 kr.

Bilag: Etter avtale

Norges Rytterforbund har tre nettsider:
Annonsepriser www.hestesport.no
Annonsepriser www.horsepro.no
Annonsepriser www.rytter.no

Tekniske data:

Bladformat: 210 x 297 mm
Materiell digitalt: PDF-fil med høyoppløst CMYK-bilder
(300 dpi). Fonter må være embedded.

Annonsesalg:

Salgsfabrikken AS


Selger: Pia Himberg
Telefon: +47 919 03 697
E-post: pia@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist:

4 uker før utgivelse