Helsefagarbeideren 2021

Salgsfabrikken er stolt over å samarbeide med Bobil og Caravan magasinet!
9. desember 2020
bladet
10. desember 2020

Helsefagarbeideren er et fagtidsskrift med nyheter og faglig oppdatering innen pleie og omsorg. Vi dekker saker om eldre og funksjons-hemmedes helse og livsvilkår, som organisering av helse- og velferdstilbud, tverrfaglig samar-beid, velferdsteknologi, fagutvikling, kosthold og rehabilitering. Vi skriver også om etter- og videreutdanning for helsefagarbeidere, og lønns- og arbeidsvilkår.Helsefagarbeideren vil inspirere ansatte innen pleie og omsorg ved å formidle historier fra arbeidsplasser og erfaringer fra prosjekter i sektoren. Vi har et kritisk blikk på rammebetingelsene for pleie- og omsorgsfeltet og på helsefagarbeideres arbeidsvilkår. Med fagartikler går vi dybden og oppmuntrer til faglig utvikling. Vi ønsker dess-uten å bidra til at helsefagarbeidere som yrkes-gruppe videreutvikler sin faglige identitet.

Målgruppe:
Helsefagarbeidere, inkludert hjelpepleiere og omsorgsarbeidere er hovedmålgruppen for Helsefagarbeideren. Fagtidsskriftet leses også av andre yrkesgrupper innen pleie- og omsorgsfeltet. Målgruppen er hovedsakelig ansatt i offentlig sektor, som ved institusjoner for eldre, omsorgsboliger, innen hjemmetjenesten og på sykehus. Helsefagarbeidere er kanskje den yrkesgruppen som har tettest kontakt med pasienter og brukere på arbeidsplassene. Helsefagarbeideren distribueres til alle medlemmer av yrkesorganisasjonen Helsefagarbeidere i Delta, samt til abonnenter.

Utgivelsesplan 2020

Utgave #
Utgivelse Materiellfrist
1 24.02 17.01
2 25.05 17.04
3 21.09 14.08
4 23.11 16.10

Annonsepriser 2020

Format Mål i mm
Pris
1/1 utfallende 210 x 260 mm 16 400
1/1 satsflate 194 x 244 mm 16 400
Bakside 210 x 200 mm 19 400
½ side liggende 194 x 118 mm 12 600
½ side stående 94 x 244 mm 12 600
⅓ side stående 65 x 244 mm 10 500
⅓ side liggende 194 x 78 mm 10 500
¼ side 94 x 122 mm 9 500

Opplag:

Fagblad som utgis av Helsefagarbeidere i Delta
– en yrkesorganisasjon tilsluttet Delta.
Bladet kommer ut fire ganger i året med et opplag på 11.000

Utgiver:

Helsefagarbeidere i Delta

Teknisk informasjon:

Format: 210 x 260 mm
Satsflate: 194 x 244 mm
Antall spalter: 2 og 3
Spaltebredde: 56 mm/86 mm
Ferdiggjøring: Stiftet
Utfallende trykk: Ja
Papirkvalitet: 120 g Soporset premium

Annonsesalg:

Salgsfabrikken AS


Selger: Lena Gaard
Telefon: +47 919 03 867
E-post: lena@salgsfabrikken.no

Bestillingsfrister og materiell:

Bestillingsfrist er omtrent en måned før utgivelse. Annonsemateriell som avviker fra standard mål endres til nærmeste standardformat dersom ikke annet er avtalt. Pris på bilag avtales. Omkostninger og porto kommer i tillegg.

Alle priser er eks. mva.
Avbestillingsfrist: 2 uker før materiellfrist.
Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes.
Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.

Materiell sendes til:

lena@salgsfabrikken.no