Helsefagarbeideren 2019

Helsesekretæren 2019
4. mars 2019
Fuglehunden 2019
4. mars 2019

Helsefagarbeideren

Helsefagarbeideren er et fagtidsskrift med nyheter og faglig oppdatering innen pleie og omsorg. Vi dekker saker om eldre og funksjonshemmedes helse og livsvilkår, som organisering av helse- og velferdstilbud, tverrfaglig samarbeid, velferdsteknologi, fagutvikling, kosthold og rehabilitering. Vi skriver også om etter og videreutdanning for helsefagarbeidere, og lønns- og arbeidsvilkår.
Helsefagarbeideren vil inspirere ansatte innen pleie og omsorg ved å formidle historier fra arbeidsplasser og erfaringer fra prosjekter i sektoren.
Vi har et kritisk blikk på rammebetingelsene for pleie- og omsorgsfeltet og på helsefagarbeideres arbeidsvilkår. Med fagartikler går vi dybden og oppmuntrer til faglig utvikling. Vi ønsker dessuten å bidra til at helsefagarbeidere som yrkesgruppe
videreutvikler sin faglige identitet.

Målgruppe:

Helsefagarbeidere, inkludert hjelpepleiere og omsorgsarbeidere er hovedmålgruppen for Helsefagarbeideren. Fagtidsskriftet leses også av andre yrkesgrupper innen pleie- og omsorgsfeltet. Målgruppen er hovedsakelig ansatt i offentlig sektor, som ved institusjoner for eldre, omsorgsboliger, innen hjemmetjenesten og på sykehus. Helsefagarbeidere er kanskje den yrkesgruppen som har tettest kontakt med pasienter og brukere på arbeidsplassene.
Helsefagarbeideren distribueres til alle medlemmer av yrkesorganisasjonen
Helsefagarbeidere i Delta, samt til abonnenter.

Utgivelsesplan 2018

Nr. Materiellfrist Utgivelsesdato
1 22.01 27.02
2 25.04 06.06
3 14.08 20.09
4 22.10 26.11

Annonseformat / priser 2019

Format Pris
1/1 utfallende 210 x 260 mm.  kr. 16.400,-
1/1 satsflate 194 x 244 mm.  kr. 16.400,-
Bakside 210 x 200 mm. kr. 19.400,-
1/2 side liggende 194 x 118 mm. kr. 12.600,-
1/2 side Stående 94 x 244 mm. kr. 12.600,-
1/3 side Stående 65 x 244 mm. kr. 10.500,-
1/3 side liggende 194 x 78 mm. kr. 10.500,-
1/4 side 94 x 122 mm. kr. 9.500,-

+5 mm. skjærekant ved utfallende annonse.

Teknisk informasjon

Format: 210 x 260 mm.
Satsflate: 194/244 mm.
Antall spalter: 2 og 3
 Spaltebredde: 56 mm. / 86 mm.
 Ferdiggjøring: Stiftet
 Utfallende trykk: Ja
 Papirkvalitet: 120 gr. Sporset premium

Bestillingsfrist og materiell:

Bestillingsfrist er omtrent en måned før utgivelse. Annonsemateriell som
avviker fra standard mål endres til nærmeste standardformat dersom ikke annet er avtalt. Pris på bilag avtales. Omkostninger og porto kommer i tillegg.
Alle priser er eks. mva. Avbestillingsfrist: 2 uker før materiellfrist.
Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes.
Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.

Annonsesalg:

Salgsfabrikken AS
Vivian Karlsen
Tlf: +47 907 89 961
Epost: vivian@salgsfabrikken.no

Utgiver: Helsefagarbeidere i Delta
Trykkeri: Merkur Grafisk AS
Tlf: 23 33 92 00

Annonsemateriell:

Sendes til:
vivian@salgsfabrikken.no

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial