Hagen for Alle inngår kontrakt med Salgsfabrikken

Frimurerbladet 2020
5. november 2019
Buskap 2020
11. november 2019

Hagen for Alle inngår kontrakt med Salgsfabrikken om annonsesalg for 2020.

Hagen-for-Alle

Hagen for Alle er et av Norges ledende hagemagasiner.

Bladet er et lekkert blad for alle som er interessert i hage, veksthus, blomster og planter.

Bladet har et opplag på 10.000 ex, selges i løssalg og har mange abonnenter.

13 utgaver i året.

Kontakt Lena Gaard hos oss i Salgsfabrikken for annonsering i bladet.