Grue kommune låner ut elektriske sykler til noen bedrifter i kommunen